Flynn, Mehta & Miller: Professional No-Limit Hold'em, Volume One

No-Limit käteispelejä käsittelevää kirjallisuutta on tarjolla varsin vähän. Joukkoon tuli viime kesänä tervetullut lisäys, kun 2+2 Publishing julkaisi Matt Flynnin, Sunny Mehtan ja Ed Millerin teoksen Professional No-Limit Hold'em, Volume One. Nimensä mukaisesti kirjalle on myöhemmin tulossa jatkoa.

Vaikka kyseessä onkin ykkösosa, ei kirjaa ole tarkoitettu aloittelijoille, vaan jo hieman No-Limit käteispelejä osaavalle. Kirjan alussa kerrotaan kyllä jonkin verran perusteista, kuten outeista, pot-, implied- ja reverse implied -oddseista, sopivan kokoisen betin määrittelemisestä jne. Tästä huolimatta näiden perusasioiden on syytä olla kunnossa ennen tähän kirjaan tarttumista, sen verran edistyneempiä konsepteja kirjassa käsitellään.

Alkeiden kertaamisen jälkeen luodaan pohja itse asialle ja käsitellään potin kokoa. Tällä tarkoitetaan potin koon määrittelemistä suhteesta stackeihin, isojen ja pienten pottien pelaamisen eroja ja varsinkin isojen pottien pelaamista, sitoutumista (commitment) ja pot-controlia. Lisäksi esille tuodaan muutamia näkökohtia position merkityksestä ja käsien lukemisesta.

Kirjan ensimmäinen varsinainen "uutuus" on REM-prosessin esittely. REM tulee sanoista Range, Equity, Maximize, ja tällä tarkoitetaan vastustajien mahdollisten lähtökäsien joukon arvioimista, oman equityn arvioimista sen pohjalta ja maksimituoton hakemista. Koko kirjan johtoajatuksena onkin: "miten vien vastustajan koko stackin?". Varsinkin maksimointia koskevat ajatukset ovat hyödyllistä luettavaa.

Neljännessä luvussa kirjoittajat keskittyvät kirjan pääsisältöön, joka on potin koon ja pottiin sitoutumisen määrittäminen ja hyväksikäyttö koko käden kulkua suunniteltaessa. Luvussa esitellään joukko peruskäsitteitä kuten sitoutumiskynnys ja varsinkin SPR - stack-to-pot ratio. Varsinkin jälkimmäisen määrittely, manipuloiminen ja hyväksikäyttö pelin kulkua suunniteltaessa on koko kirjan keskeisintä sisältöä. SPR-käsitteen määrittelyn lisäksi käydään huolellisesti läpi mitä ovat maksimi-SPR ja tavoite-SPR, mitkä ovat eri käsien tavoite-SPR:t, miten niihin päästään, mitä hienosäätöjä pitää tehdä muutamissa erikoistilanteissa sekä tilanteita, joissa SPR ei toimi.

Viidennessä luvussa käydään läpi opitut asiat lukuisien esimerkkien avulla. Liitteinä kirjassa on sinänsä hyödyllinen liite No-Limitin säännöistä ja etiketistä sekä melko tarpeeton Odds & Outs -liite.

Kokonaisuutena kirja antaa uusia konsepteja ja työvälineitä jonkun verran pelanneelle. Perusasioiden on ehdottomasti oltava kunnossa, jotta kirjan opit voi omaksua. Aivan huipuilla kirjan opit ovat luultavasti jo tiedossa, joskaan ei välttämättä näin selkeinä konsepteina, vaan enemmänkin "selkäytimessä". Kirja poikkeaa monista muista pokerikirjoista siinä, että se keskittyy muutamaan keskeiseen asiaan ja käsittelee niitä hyvin perusteellisesti. Juuri tästä johtuen kirjaa ei voikaan suositella melko vähän pelanneille - menestyksekkään No-Limit pelaajaan tulee osata paljon sellaisiakin asioita, joista kirja ei puhu mitään. Sen takia kirjalle onkin tulossa jatkoa - jos jatko-osa(t?) on yhtä perusteellista työtä voi sarja muodostaa todella tärkeän osan No-Limittiin vakavasti suhtautuvan pelaajan kirjastossa.

Kirja on sujuvasti kirjoitettu ja helppolukuinen, eikä se sisällä monimutkaisia matemaattisia konsepteja tai todisteluja. Tämä on osin kirjan puutekin, monessa kohdassa kirjoittavat tyytyvät toteamaan jonkun seikan ja pyytävät lukijaa uskomaan, että näin on ilman sen suurempia todisteluja.

Kirjoittajista Ed Miller on kirjoittanut aiemminkin 2+2:n julkaisemia kirjoja, mm. No-Limit Hold'em: Theory and Practicen yhdessä David Sklanskyn kanssa ja Small Stakes Hold'emin yhdessä David Sklanskyn ja Mason Malmuthin kanssa. Flynn ja Mehta ovat kirjailijoina uudempia tuttavuuksia, eivätkä he pelaajinakaan ole suuren yleisön tuntemia.

Pehmeäkantinen, 314 sivua
Kustantaja: Two Plus Two Publishing LLC (20.7.2007)
ISBN: 188068540X

Uutisen avainsanat: