Käsien koodit

Englannin kielisessä pokerikirjallisuudessa eri käsiä merkitsevät erilaiset koodit. Käytämme sivuillamme samoja koodeja väärinkäsitysten välttämiseksi. Suomennokset aiheuttaisivat sekaannusta ja ongelmaksi muodostuisi myös se, että suomen kielessä maat eivät ala eri alkukirjaimella.


Suomi Englanti
risti club
ruutu diamond
hertta heart
pata spade


Jos käsien koodeissa käytettäisiin suomennoksia niin jouduttaisiin päättämään miten risti ja ruutu erotetaan toisistaan (varsinkin jos halutaan käyttää neljän merkin koodausta).

Kuvakorteista käytetään seuraavia merkkejä.


Ässä Ace A
Kuningas King K
Rouva Queen Q
Jätkä Jack J


4-merkkinen koodaus edellyttää että 10:lle keksitään joku yksimerkkinen koodi. Englanninkielellä se on helppoa – 10 = ten = T.

Lisäksi jos ei haluta merkitä täsmälllisiä maita mutta kertoa että kortit ovat samaa maata (englanniksi suited) käytetään käsikoodin perässä pientä s kirjainta. Eli merkintä AKs tarkoittaa ässäkungingasyhdistelmää jossa molemmat kortit ovat samaa maata. Jos merkintä olisi AsKs se tarkottaisi ässäkungingasyhdistelmää joka koostuu pataässästä ja patakuninkaasta. Eri maita olevien korttien perässä on joko o (off-suit) tai kirjainta ei ole ollenkaan. Eli AKo/AK eroaa AKs merkinnästä siten että jälkimmäisessä kortit ovat samaa maata.

Esimerkkejä koodeista:


AsAc Ässäpari jossa pata- ja ristiässä
KdQh ruutukuningas ja herttarouva
TsTd patakymppi ja ruutukymppi
TT kymppipari (mailla ei väliä)
76 seiska kuutonen (mailla ei väliä)
76s seiska kuutonen samaa maata

Uutisen avainsanat: