Pokerikäsien yleinen arvojärjestys

Pokerikäsien yleinen arvojärjestys

Käsi Esimerkki   Selostus
Värisuora (engl. Straight Flush) 8:hertta:7:hertta:6:hertta:5:hertta:4:hertta:   Peräkkäiset kortit samaa maata. Värisuorien keskinäisen paremmuuden määrää suurin kortti. Näin ollen paras on kuningasvärisuora, esim. A:risti:K:risti:Q:risti:J:risti:10:risti: (eng. Royal Flush)
Neloset (Four of a Kind) 5:risti:5:pata:5:hertta:5:ruutu:9:pata:   Neljä samanarvoista korttia ja yksi eroava.
Täyskäsi (Full House) Q:hertta:Q:pata:Q:ruutu:3:risti:3:ruutu:   Kolmoset ja pari. Täyskäsien keskinäinen arvojärjestys määräytyy kolmosten perusteella.
Väri (Flush) 3:risti:7:risti:Q:risti:10:risti:4:risti:   Viisi samaa maata olevaa korttia. Korkein kortti määrää keskinäisen arvojärjestyksen, jos se on sama, seuraavaksi korkein jne.
Suora (Straight) J:hertta:10:ruutu:9:risti:8:pata:7:ruutu:   Viisi peräkkäistä korttia. Korkein kortti ratkaisee suorien keskinäisen paremmuuden.
Kolmoset (Three of a Kind, Trips) J:ruutu:J:risti:J:pata:4:ruutu:3:hertta:   Kolme samanarvoista korttia. Mitä suuremmat kolmoset, sitä paremmat.
Kaksi paria (Two Pair) 10:ruutu:10:risti:3:pata:3:hertta:7:risti:   Kaksien parien keskinäisen paremmuuden määrää suurempi pari. Jos se on sama, niin pienempi pari. Jos sekin on sama, viidennen ns. tukikortin eli kikkerin (engl. kicker) arvo ratkaisee.
Pari (One Pair) 8:risti:8:pata:10:pata:2:ruutu:3:hertta:   Korkein pari on arvokkain. Samanarvoisten parien järjestyksen määrää kikkeri. Jos sekin on sama, seuraavaksi arvokkain kortti jne.
Korkein kortti, ns. haipeli (High) A:ruutu:9:pata:8:risti:6:hertta:3:ruutu:   Jos yhdelläkään pelaajista ei ole edes paria, paremmuuden ratkaisee korkein kortti. Esimerkissä se on korkein mahdollinen eli ässähai. Jos niitä on kahdella pelaajalla, katsotaan toiseksi korkein kortti jne.

Uutisen avainsanat: