Auktoriteettiuskovaisuus

Mikko LappeteläinenElämässä syntyy paljon tilanteita, missä ihmisten tavoitteet ovat ristiriidassa toisien ihmisten tavoitteiden kanssa. Jokainen meistä on lapsuudessa ollut hiekkalaatikolla leikkimässä ja se kaikista paras lelu on ollut jonkun muun käytössä. Usein tämmöiset tilanteet ovat johtaneet itkuun ja hampaiden kiristykseen. Lopulta itse lelu on unohtunut ja molemmat lapsukaiset ovat pillittäneet kilpaa. Aikuisena tällaiselle toiminnalle puistelee päätään ja miettii: ”Miksi lapset ovat niin ajattelemattomia, etteivät osaa jakaa?”

Mainitsemassani esimerkissä tilanne usein johtaa siihen, että paikalle hankitaan auktoriteetiksi aikuinen ratkaisemaan riitatilanteen. Ehdotuksia tilanteen ratkaisemiseen on yleensä lelulla vuorotteleminen tai lelulla yhdessä leikkiminen. Mikäli nämä ratkaisut eivät toimi, niin kolmanneksi ratkaisuksi jää lelun ottaminen kokonaan pois, jotta riita ei toistu ainakaan ihan heti. Ratkaisu saattaa aiheuttaa narinaa, mutta yleensä nahistelu loppuu tai ainakin tyytymättömyyden kohde vaihtuu toisesta nassikasta aikuiseen.

Mitä tästä sitten jää lapselle käteen opetuksena? Oppiiko lapsi jakamaan ja ymmärtääkö molemmat osapuolet riitelemisen olevan yleensä vain pelkkää ajanhukkaa? Vai johtaako tämä kenties siihen, että konfliktin sattuessa etsitään auktoriteetti ratkaisemaan ongelman? Ulkopuolisena tarkastelijana hiekkalaatikko-ongelma vaikuttaa kohtuullisen triviaalilta. Miksi kuitenkin maailmassa tapellaan jatkuvasti eri asioista?

Auktoriteetteihin vetoaminen ei ole ainakaan omien havaintojeni mukaan vähentynyt. Ihmisten jossain määrin synnynnäinen auktoriteettiuskovaisuus johtaa nyky-yhteiskunnassa siihen, että ongelmatilanteiden ilmetessä ja sopivan auktoriteetin puuttuessa kyseinen auktoriteetti luodaan.

Suomessa viimeinen sana on oikeusjärjestelmällä. Tai oikeammin eduskunnalla, koska he määräävät lait. Tietenkin kansalaisilla on valta äänestää eduskuntaan ehdokkaita, jotka lupaavat kaiken maan ja taivaan väliltä.

Ihmisten aivoissa on mekanismi, mikä pyrkii hyväksymään kaiken oman toiminnan ellei siitä ole tullut suoraan huonoa palautetta. Ikean pöytä vaikuttaa kaverin kämpillä paljon huonommalta ja halvemmalta kuin sama pöytä, jonka on itse kasannut omaan kotiinsa. Tämä sama mekanismi toimii missä tahansa työssä ja mitä enemmän kyseistä asiaa tekee, sitä enemmän arvoa asialle antaa.

Ammattiliitoilla on työvoimamarkkinoilla monopoliasema. Jotkut tekevät liitoissa töitä olevinaan alan työntekijöiden puolesta. Entäpä jos markkinoilla olisi tilanne, missä kaikki ihmiset olisivat ihan oikeasti tuottavassa työssä ehdoilla mihin työntekijät ja työnantajat olisivat tyytyväisiä? Ammattiliiton sankareilla ei olisi enää töitä.

Entäpä sosiaalityöntekijät ja muut vastaavat valtion virkamiehet? Entä jos hyvinvointivaltiomme verotusaste olisi niin matala, että työntekijä voisi olla yritykselle kannattava alle 40h/vko panostuksella ja hieman heikomminkin jaksavat voisivat elättää itsensä sen sijaan, että pyörisivät sosiaalituen piirissä? Saattaisi jäädä sosiaalivirastolle ja muille työvoimaa sääteleville luu käteen palkkapäivänä.

Auktoriteettien luomisen ongelma on siinä, että auktoriteetit tuntevat olevan itsessään tärkeitä ja tarpeellisia. Kun yhtälöön lisätään omaa etuaan tavoittelevia ihmisiä, auktoriteetti paisuu ja byrokratian määrä kasvaa. Pakkohan sitä paperinpyörittelijöillä ja sääntöjen luojilla on töitä olla.

Oma opinahjoni yhdistyi poliittisella päätöksellä taikkiin ja kauppikseen. Tyytyväisiä eivät ole olleet kuin asiasta päättäneet tahot. Byrokratian piti vähentyä ja poikkitieteellisyyden lisääntyä. Kuitenkin nykyisin, jos haluan käydä entisen kauppiksen(nykyisen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu) kursseja, joudun byrokratian rattaisiin ja valintaprosessiin. Helpommin voin opiskella JOO(joustava opinto-oikeus) järjestelmän avulla Helsingin Yliopiston kursseja. 

Tietenkin auktoriteetteihin tyytymättömyys on helppo suunta kanavoida turhautumistaan maailman ongelmiin. Faktahan on kuitenkin se, että auktoriteetteja tulee olemaan tasan niin kauan, kuin ihmiset niihin uskovat.