Miten ETA-alue määritellään verotuksen kannalta?

 Paljon kiitoksia saamastani runsaasta palautteesta viime kolumnin jälkeen! Palautetta on tullut niin julkisesti Pokeritiedon keskustelupalstalla kuin myös yksityisiä yhteydenottoja pokeritulojen verotukseen liittyen. Toivon lämpimästi, että yhteydenotot ja keskustelu jatkuvat tämänkin kirjoituksen jälkeen.

Tämänkertaisen kirjoituksen tarkoituksena on selvittää, mikä on ETA-alue, mitä tarkoittaa nettipokeritulojen verovapaus ETA-alueella sekä miten EU:n (EY:n) oikeus vaikuttaa asiaan.

ETA-alueella tarkoitetaan Euroopan talousaluetta, jonka muodostavat EU:n jäsenvaltiot (Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia (Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta ja Gibraltar), Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tsekin tasavalta, Unkari ja Viro) sekä lisäksi Islanti,Norja ja Liechtenstein.
Tuloverolain 85 § mukaan "arpajaisverolain 2 §:ssä tarkoitetuista tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa sen lainsäädännön mukaisesti toimeenpannuista arpajaisista saatu voitto ei ole veronalaista tuloa". Näin ollen ratkaisevaa on, milloin nettipokeriyrityksen "arpajaiset" katsotaan toimeenpannuksi ETA-alueen valtiossa tämän valtion lainsäädännön mukaisesti.

Katsotaanko nettipokeri toimeenpannuksi ETA-alueella, jos pokerisivuston omistavan yhtiön kotipaikka on ETA-alueella vai vain silloin, kun pokeripelillä on lisenssi tai lupa jostain ETA-valtiosta? Vai onko serverien sijainti ratkaiseva tekijän pokerisivuston verokohtelun arvioinnissa?

Suomen tulovero- ja arpajaislakien lähtökohtana on, että pokeri on luvanvaraista uhkapelitoimintaa ja että toiminnan harjoittamista varten on saatava valtiolta lupa. Luvan tai lisenssin olemassa olo on ratkaiseva tekijä verokohtelun arvioinnissa. Johtopäätöksenä voitaisiin todeta, että jos pokerisivusto kykenee esittämään jonkin ETA-valtion myöntämän luvan tai lisenssin pokerisivustolleen, voitot olisivat verovapaita Suomessa tuloverolain 85§:n mukaisesti.

Ongelmallisempaa arviointi on tapauksissa, joissa pokerisivuston omistaa ETA-alueella kotipaikkaansa pitävä yhtiö ja pokerin pelaaminen tapahtuu sen verkkosivuilla, mutta yhtiö ei osoita mitään erityistä lupaa tai lisenssiä pokerin pelaamiselle. Näissä tapauksissa voisin varauksellisesti pitää mahdollisena, että pokeritulo pitäisi olla verovapaata. Vakiintuneen EY:n tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan EY 49 artiklassa ei kielletä vain kaikki toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen palvelujen tarjoajan kansalaisuuteen perustuva syrjintä vaan myös kaikki palvelujen tarjoamisen vapauden rajoitukset ja esteet.  Veikkaus ja RAY pitävät kotipaikkansa ETA-alueella ja niiden voitot ovat verovapaita Suomessa. Tällöin ETA-alueella sijaitseva peliyhtiön palveluiden käyttäminen vääristyisi Suomen tuloverolain/arpajaisverolain takia, jos verottaja perustaa arviointinsa vain ja ainoastaan lupaan tai lisenssiin ETA-valtiossa. Oikeustila on kuitenkin epäselvä ja näkisin hyvin ongelmalliseksi EU oikeuden kannalta, jos jonkin ETA-valtiossa kotipaikkaansa pitävän ja suoraan pokerisivuston omistavan yhtiön sivustolta saatujen voittojen verovapaus poistettaisiin vain puuttuvan ETA-alueen luvan tai lisenssin takia. Ylipäätänsä ajatus siitä, että pokeri vaatisi aina jonkin luvan tai lisenssin ei kuulu vapaaseen markkinatalouteen.

Verokohtelun päättäminen taas pelkästään pelkkien serverien sijaintipaikan perusteella johtaisi verojärjestelmän huomattavaan epäselvyyteen. Jos verottaja poistaisi ETA-alueella kotipaikkaansa pitävän pokeriyhtiön ja/tai ETA-alueelta lisenssin omaavan pokerisivuston verovapauden sillä perusteella, että yhtiön serverit eivät sijaitse ETA-alueella, oltaisiin varsin erikoisessa tilanteessa. Tällöin tulisi määrätä myös suurin osa muistakin ETA-alueen sivustoista verovelvollisuuden piiriin, koska on mahdollista, että Internet-liikenne pokerisivustolle voi kulkea ETA-alueen ulkopuolella olevan serverin kautta. Arvioinnin perustaminen pelkkään serverien sijaintipaikkaan olisi järjetöntä.

Huomioitavaa on myös, että verotusmenettelylaissa suojataan verovelvollisen vilpitöntä mieltä. Jos verovelvollisen asia on tulkinnanvarainen tai epäselvä ja jos verovelvollinen on toiminut vilpittömässä mielessä viranomaisen noudattaman käytännön tai ohjeiden mukaisesti, on asia ratkaistava tältä osin verovelvollisen eduksi, jos ei erityisistä syistä muuta johdu. Nettipokeritulojen tapauksessa verovelvollisten voidaan katsoa olevan perustellusti vilpittömässä mielessä, koska verottaja ei ole julkaisut mitään ohjeita nettipokerin verokohtelusta. Lisäksi monissa tapauksissa veroviranomaiset eivät ole antaneet verovelvolliselle selkeitä ohjeita siitä, miten verotus toimitetaan, vaikka nimenomaisesti verovelvollinen on näitä verottajalta pyytänyt.

Yhteenvetona muistuttaisin siitä, että verovelvollinen toimii vilpittömässä mielessä ja varmasti oikein silloin, kun ilmoittaa tulonsa avoimesti verottajalle. Tämän jälkeen tulojen veronalaisuus tulee ratkaista oikeuden ennakkotapauksella, jolla vahvistetaan verottajan käytännön oikeellisuus.

Jaakko Lindgren
OTK

Voit kommentoida kirjoitusta foorumin kommenttiketjussa.

Uutisen avainsanat: