Nettipokeri ja monopolit

 Minulle tulleiden lukuisten pyyntöjen takia kirjoitan tämän kolumnin suomalaisen rahapelimonopolijärjestelmän perusteista ja ongelmista. Juristin tehtävänä on tulkita lakia - ei muuttaa tai luoda lakia. Näin ollen en kritisoi suomalaista rahapelimonopolijärjestelmää tässä kolumnissa, vaan esitän vain huomioita siitä, miksi nykyinen järjestelmä on juridisesti ongelmallinen.

Suomessa rahapelitoimintaa ohjaa Arpajaislaki. Lain 11 §:n mukaan rahapelitoimintaan osallistuvien oikeusturvan takaamiseksi, väärinkäytösten sekä rikosten estämiseksi ja pelaamisesta aiheutuvien sosiaalisten haittojen vähentämiseksi rahapelitoiminnan harjoittamiseen tarvitaan rahapelilupa.  Valtioneuvosto on myöntänyt Veikkaus Oyj:lle luvan raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien toimeenpanemiseen; RAY Ry:lle (Raha-automaattiyhdistys) raha-automaattien käytettävänä pitämiseen, kasinopelien toimeenpanemiseen ja pelikasinotoimintaan; ja Fintoto Oy:lle totopelien (hevosurheiluun liittyvän vedonlyönnin) toimeenpanemiseen. Rahapelilupa annetaan yksinoikeutena, tietyn tyyppisiä pelejä varten annetaan kerrallaan vain yksi lupa. Suomessa on siis lainsäädännöllinen rahapelimonopoli, jossa on kolme toimijaa. Muut yritykset tai yhteisöt eivät saa järjestää rahapelitoimintaa Suomessa.

Euroopan unionin neljä perusvapautta ovat henkilöiden, omaisuuden, palvelujen ja pääoman vapaa liikkuvuus yhteisön alueella. Neljä vapautta sisältää myös käänteisesti kiellon kaikesta kansalaisuuteen perustuvasta syrjinnästä. Rahapelit voidaan katsoa palveluiksi. Näin ollen palveluita pitäisi pystyä tarjoamaan vapaasti koko yhteisön alueella. Suomen arpajaislaki on siis periaatteellisessa ristiriidassa EU:n perusvapauksien kanssa. EU-oikeuden perusteella palveluiden liikkuvuuteen liittyviä oikeuksia voidaan jäsenvaltioissa rajoittaa yleisen järjestyksen tai turvallisuuden taikka kansanterveyden vuoksi. Suomen rahapelimonopolin oikeutus perustuu siihen, että monopoliyhtiöt huolehtivat, ettei ”ongelmapelaamisesta” aiheudu kansanterveydellistä ongelmaa.

Ulkomaalaiset rahapeliyhtiöt ovat pyrkineet Suomen markkinoille ja murtamaan rahapelimonopolin juridisin keinoin. Tämä ei ole kuitenkaan onnistunut. Korkein hallinto-oikeus totesi ratkaisussaan 2007:28 monopolin olevan pääasiallisesti EU-oikeuden mukainen. Edellä mainitun ratkaisun ja EU:n komission Suomen rahapelimonopoliin kohdistaman arvostelun takia arpajaislakia ollaan kuitenkin muuttamassa - rahapelien markkinoinnin sallittavuutta ollaan tiukentamassa ja ulkomaalaisten rahapeliyhtiöiden Suomessa harjoittamaan markkinointiin ollaan kohdistamassa entistä tiukempia rajoituksia. Juridisesti on hieman ongelmallista kieltää toisessa EU:n jäsenvaltiossa toimintaa laillisesti harjoittavan yhtiön markkinointi Suomessa. Lisäksi globalisoituneessa maailmassa esimerkiksi tietoverkossa mainokset liikkuvat hyvin vapaasti kansallisvaltioiden rajoista välittämättä. Näin ollen markkinointikiellon toteuttaminen käytännössä on vaikeaa.

Suomalaiset monopoliyhtiöt ja ennen kaikkea poliitikot ovat vaatineet kotimaisen nettipokeri vaihtoehdon tarjoamista. Asiasta ei ole vielä päätöksiä. Mikäli RAY tai Veikkaus aloittavat nettipokeritoiminnan, uskon että Suomen rahapelimonopolin asema heikkenee. Kotimaiselle nettipokerille perusteluiksi on esitetty, että nettipokerin voitot saataisiin käytettyä ongelmapelaamisen ehkäisemiseen. Kuitenkin tämä peruste on mielestäni ongelmallinen, koska rahapelien tarjonnan lisääminen ja lähes avoin kilpaileminen muiden yhteisön alueella kotipaikkaansa pitävien nettipokeriyhtiöiden kanssa ei ehkä miellyttäisi EU:n komissiota.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Suomessa on tällä hetkellä ”juridisesti” vedentiivis rahapelimonopoli, mutta tilanne voi hyvin nopeasti muuttua. Ylipäätänsä on hankala ennakoida miten esimerkiksi Euroopan Unionin komissio tulee suhtautumaan Suomen rahapelimonopoliin tulevina vuosina.

Uutisen avainsanat: