Pokeri tarvitsee edunvalvontaa

Wille RydmanKuluneen syksyn aikana keskustelu suomalaisesta rahapelipolitiikasta on vilkastunut jälleen. Viimeisen runsaan kuukauden sisään on järjestetty kaksikin korkeatasoista, mutta hyvin eri lähtökohdista aihetta käsitellyttä seminaaria. Suomen pokerinpelaajat ry:n puheenjohtajana osallistuin niistä molempiin.

Viime viikolla Terveyden ja hyvinvoinnin laitos järjesti seminaarin "Internetin villit pelikuviot - sääntely, markkinointi ja ikärajat”. Jo seminaarin nimi kertoi jonkin verran sen sisällöstä – jokaisella suomalaisella pelimonopoliyhtiöllä oli tilaisuudessa oma esitelmäpuheenvuoronsa, mutta yksityisten peliyhtiöiden edustajia ei tilaisuudessa kuultu.

Seminaari ei silti ollut yksipuolinen. Se päättyi paneeliin, johon osallistuivat lisäkseni arpajaishallintopäällikkö Jouni Laiho, pokeriammattilainen Ilari Sulasalmi sekä taloustoimittaja Janne Arola. Paneelikeskustelun myötä saatiin varmasti tuuletettua monia niitä ennakkoluuloja, joita yleisössä oli sallivampaa rahapelipolitiikkaa kohtaan.

Parasta antia seminaarissa oli silti sen tieteellisin osuus. Helsingin yliopiston tutkija Jussi Palomäki esitelmöi aiheesta ”pokeri ja emootiot” ja käsitteli erittäin ansiokkaasti sitä, miksi pokeri on erikoistapaus rahapelien joukossa. Palomäki selitti kärsivällisesti epäluuloiselle yleisölle, miksi pokeri taitoaspektinsa vuoksi eroaa muista uhkapeleistä huomattavasti.

Kuukautta aiemmin puolestaan oli järjestetty vielä korkeamman tason seminaari saman aiheen tiimoilta, kun Turun yliopiston kauppakorkeakoulun CCR Tutkimuspalvelujen pelimonopolijärjestelmiä käsittelevä tutkimus julkaistiin. Tutkimuksen keskeinen tulos oli se, ettei pelimonopoli kykene ehkäisemään pelaamisen kielteisiä lieveilmiöitä lisenssijärjestelmää tehokkaammin. Julkistamisen yhteydessä järjestettyyn paneeliin osallistui suomalaisten peliyhtiöiden korkeinta johtoa, kansainvälisten peliyhtiöiden suomalaisia johtajia sekä lukuisia muita alan asiantuntijoita.

Tätä korkean tason seminaaria isännöivät tutkimuksen tilanneet peliyhtiöt Unibet, Betfair ja Betsson Group. Tutkimuksen tilaaminen ja seminaarin järjestäminen osoittaa minusta sen, että yksityisten peliyritysten piirissä ollaan siirtymässä aiempaa parempaan pelialan edunvalvontaan. On tiedostettu, että Suomessa lobataan eräiltä tahoilta sen puolesta, että pelimarkkinoistamme tulisi yhä suljetummat. Tätä kehitystä vastaan on nyt käyty aiempaa päättäväisemmin.

Suomen pokerinpelaajat ry:n elvyttäminen alan edunvalvontajärjestöksi on osa tätä aktivoitumisprosessia. Tulin yhdistyksen toimintaan mukaan vuoden 2011 aikana, kun hallitusohjelmaan päätyi kirjaus ulkomaille pelaamisen rajoittamisesta. Hallitusohjelman toteutuminen tuolta osin haluttiin estää. Tämän suhteen työmme onkin ollut toistaiseksi menestyksekästä, ja arvioin jo kesäkuussa, että suunniteltua rajoitusta tuskin lopulta tulee.

Huomionarvoisinta on se, että pelirajoitusten puolestapuhujat ovat käyneet yhä harvinaisemmiksi. THL:n seminaarissa Fintoton varatoimitusjohtaja Pertti Koskenniemi totesi, että hänen näkemyksensä mukaan olisi turhaa edes yrittää asettaa peliestoja kansainvälisille pelisivuille. Veikkauksen yhteysjohtaja Hannu Kareinen vahvisti, ettei Veikkauskaan niitä kannata. Raha-automaattiyhdistyksenkin agendalta se vaikuttaa poistuneen.

Pokeriammattilaiset ja pelin vakavat harrastajat ovat jo pitkään olleet puun ja kuoren välissä. Yhtäältä pelaajan asemaa ovat olleet hankaloittamassa asemastaan mustasukkaiset pelimonopoliyhtiöt. Toisaalta taas kieltoja, rajoituksia ja kontrollia rakastavat poliitikot, virkamiehet ja järjestöt ovat pyrkineet vaikeuttamaan pelaamista aivan yleiselläkin tasolla. Tämän suhteen ajat saattavat aidosti olla muuttumassa. Parhaassa tapauksessa pelimonopoliyhtiöt itsekin oivaltavat – ja ovat osittain ehkä jo oivaltaneetkin – etteivät uudenlaiset rajoitukset palvele heidänkään etuaan.

Pelaajien ja pelintarjoajien ei kuitenkaan pidä vain jäädä odottelemaan parempia aikoja, vaan vaikutettava ja toimittava itse aktiivisesti asiansa hyväksi. Pokeriyhdistyksen lobbaustyö, Turun yliopiston kauppakorkeakoululta tilattu tutkimus ja korkeatasoiset seminaarit ovat olleet hyvä avaus pelaajien edunvalvonnalle Suomessa, mutta oma näkemykseni on, että kestävien tulosten saavuttamiseksi pelaajien edunvalvonta olisi kohotettava vakiintuneemmalle ja nykyistä intensiivisemmälle tasolle.

Näkemykseni mukaan pelaajien ja pelintarjoajien edunvalvonnan tehostamiseksi Suomeen tulisi perustaa pokerialan toimialajärjestö turvaamaan sitä, että Suomesta voi vastaisuudessakin nousta kansainvälisen tason pokeritähtiä – ja että myös pokerin harrastajat voivat pelistä Suomessa nauttia. Pidimme siitä tai emme, oikea-aikaisella lobbauksella on aivan keskeinen vaikutus Suomessa tehtävien poliittisten päätösten sisältöön.

Pokeriyhdistys on nykyiselläänkin saanut kokoonsa ja resursseihinsa nähden paljon hyvää aikaan. Silti pelialan edunvalvonta ei saisi jäädä nykyiselle tasolleen, vaan sitä tulisi edelleen kehittää. Oikein toteutettuna ja tehokkaasti järjestettynä sijoitus organisoituun edunvalvontaan on kannattava investointi pelaajille ja alan yrityksille. Tämän ovat huomanneet muutkin teollisuudenalat järjestäytyessään yhteistyöorganisaatioiksi, jotka systemaattisesti pyrkivät vaikuttamaan oman alansa toimintaedellytyksiin ja sitä koskevaan lainsäädäntöön.

Tultuani valituksi pokeriyhdistyksen puheenjohtajaksi myös ensi vuodelle, olen mielelläni mukana kehittämässä toimintaa eteenpäin, mikäli pelaajien ja peliyhtiöiden taholla koetaan näkemykseni edunvalvontamme kehittämisestä hyviksi.

Näillä sanoilla toivotan kaikille lukijoillemme oikein mukavaa ja rauhallista joulua sekä menestyksekästä uutta vuotta 2013!


Wille Rydman
Kirjoittaja on Suomen Pokerinpelaajat ry:n puheenjohtaja.