Analyysi: Jussi Palomäen väitöskirjassa käsitellään tilttaamista

Ensimmäinen suomalainen pokeria käsittelevä väitöskirja hyväksyttiin tänään Helsingin yliopistossa. Kognitiotieteilijä Jussi Palomäki on tarkastellut siinä tilttaamisen syntymekanismeja sekä kokeneiden ja kokemattomien pelaajien välisiä eroja tunteiden säätelykyvyssä.

Tutkimus toteutettiin internet-kyselylyillä ja mittaamalla ihon sähkönjohtavuutta (EDA-arvoja) laboratorio-olosuhteissa koehenkilöiden pelatessa No Limit Texas Hold´em -pokeria. Väitöstilaisuudessa käsiteltiin myös pokerin yhteiskunnallisia ulottuvuuksia. Vastaväittelijänä toimi kulttuurintutkimuksen piiristä lähtöisin oleva Tampereen yliopiston professori Frans Mäyrä

Palomäki viittaa tilttaamisella hallitsemattomaan ja heikkoon päätöksentekoon, joka liittyy tappion aiheuttamiin negatiivisiin tunteisiin. Tutkimustulokset osoittavat, että tilttaaminen käynnistyy häviötilanteessa epäoikeudenmukaisuuden tunteiden johdosta. Nämä tunteet ilmenevät usein jahtaamisena, jolloin pelaajat yrittävät järjettömästi voittaa takaisin aiemmin häviämänsä rahan oikeudenmukaisuuden nimissä. Tilttaamisen jälkitilassa ilmenee usein masennusta, ahdistusta, univaikeuksia ja menetysten murehtimista.

Tutkimustulokset osoittavat, että 1) pelaajat, joilla on korkea herkkyys häviöille tilttasivat useammin ja voimakkaammin, 2) kokeneet pokerinpelaajat olivat vähemmän herkkiä häviöille kuin kokemattomat pelaajat ja että 3) kokeneet pelaajat tilttasivat useammin ja voimakkaammin kuin kokemattomat pelaajat.

Tämänhetkisten tutkimusten valossa ei kuitenkaan voida osoittaa suoraan, että pokeri opettaisi tunteiden hallintaa. On mahdollista, että luonnostaan rauhalliset ihmiset pärjäävät pelissä paremmin ja jatkavat sen parissa pidempään, kun taas heikot tunnehallintataidot omaavat pelaajat jättävät pelin nopeammin. Palomäki uskoo kuitenkin, että pokeri voi toimia opettavaisena muiden pelien tavoin.

Siinä, että kokeneet pelaajat tilttaavat useammin kuin kokemattomat, on havaittavissa ristiriita. Palomäki selittää sen sillä, että kokeneet pelaajat pelaavat enemmän, jolloin tilttaamisiakin tulee enemmän. Mäyrä epäili, että suurempi tilttaamisen määrä voisi selittyä ongelmapelaajien suuremmalla määrällä ja kysyi, käytettiinkö tutkimuksessa peliongelmamittaria. Palomäki totesi, että nykyiset peliongelmamittarit sopivat huonosti pokerinpelaajien arviointiin, sillä heidän kohdallaan pelaamisen määrän ja peliongelmien välillä ei välttämättä ole yhteyttä. Hän korosti, että pokerinpelaamisella on usein työluonne. Silloin elämänlaadullisia mittareitakin on hankala soveltaa, sillä jokainen työ vähentää esimerkiksi läheisten kanssa vietettävän vapaa-ajan määrää. 

Toinen kokeneempien pelaajien yleisempää tilttaamista selittävä tekijä voi olla, että he ovat itsekriittisempiä ja raportoivat tilttaamista herkemmin. Kyselytutkimusten yleinen ongelma on, että vastaaja saa itse määritellä tunnetilansa. Kontrollin menettäminen merkitsee eri asioita eri kokemuksen omaaville pelaajille. Tiltti voi tarkoittaa yhdelle raivotilaa ja toiselle analyyttistä itsesyytöstä. Palomäki toteaakin, että kokeneiden pelaajien tilttimekanismeja olisi tutkittava tarkemmin. 

Mäyrä arvioi, että pokeri haastaa perinteisen hyvinvointivaltioajattelun ja protestanttisen työetiikan, johon kuuluvat ansionmukaiset kompensaatiot. Epäoikeudenmukaisuuden kokeminen liittyy kuitenkin myös pokeriin juuri tilttausilmiön muodossa. Palomäen mukaan ei ole olemassa tutkimusta siitä, että onko tilttaaminen yleistä juuri pohjoismaissa, joissa korostetaan oikeudenmukaisuutta ja reiluutta. Hän ottaa kuitenkin esille Richard J. Rosenthalin yhdysvaltalaiset bad beat -ilmiötä käsittelevät tutkimukset, jotka osoittivat, että epäoikeudenmukaisuuden kokemukset ovat yleisiä pokerissa. Kulttuurienvälinen vertailu olisi tärkeää sekä Mäyrän että Palomäen mielestä. Palomäen mukaan erityisesti itämaisten, kuten Kiinan ja Japanin, pokerinpelaajien epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia olisi mielenkiintoista verrata länsimaisiin, sillä yksilöllisyys on täällä vahvempaa.

Suomessa pokeri ei vielä yllä suosiossaan esimerkiksi loton ja viihteellisten tietokonepelien tasolle. Mäyrä korostaa, ettei pokeritutkimuksia voida suoraan soveltaa laajemmalle yhteiskuntaan, sillä ilmiö ei ole kovin valtavirtainen: pelaajabarometrin mukaan pokerinpelaajat koostuvat lähinnä 20-29 vuotiaista miehistä. Maailmanlaajuisesti pokeri on kuitenkin merkittävä ilmiö. Siinä rahallisia sijoituspäätöksiä tehdään epävarmuuden ja riskin vallitessa, jolloin sitä voidaan verrata esimerkiksi osakesijoittamiseen. Aiemmin uhkapelitutkimus on keskittynyt lähinnä peliriippuvuuteen. Palomäen tarkoituksena onkin ollut tutkia terveiden ihmisten pelikäyttäytymistä ja kytkeä se laajemmin taloudellis-neurotieteelliseen tutkimukseen.