Arpajaislain käsittely tauolle

Arpajaislain ykkösvaihetta ei ehditä käsitellä ennen joulua, kuten oli tarkoitus. Lain käsittely on kesken 4.2.2009 asti. Myös arpajaislain kakkosvaiheen valmistelua on jouduttu lykkäämään, uusi takaraja on 31.3.2009. Ykkösvaihe on hallintovaliokunnassa kuulemisvaiheessa. Jos esitetyt muutokset ykkösvaiheessa menevät läpi eduskunnassa, tulee rahapelien markkinointiin Suomessa uusia rajoituksia. Lisäksi toimeenpaneva viranomainen on saamassa laajat oikeudet puuttua mm. uhkasakoin ilman tuomioistuimen päätöstä "lainvastaiseen rahapelitoimintaan".

Mikä on lainvastaista rahapelitoimintaa, jäisi pitkälti viranomaisten määriteltäväksi. Markkinointikiellon epätäsmällisyys voi hallintovaliokunnan kuulemien juristien mukaan aiheuttaa merkittäviä ongelmia, erityisesti jos sisäasiainministeriö tulkitsee lakia väljästi ja puuttuu laajasti tietoverkossa tapahtuvaan markkinointiin. Aiemmin sisäasiainministeriö on ollut sitä mieltä, että jo nykylain nojalla mm. maksujenvälitys ulkomaisille pelisaiteille on lainvastaista. Finanssialan Keskusliitto on ollut eri mieltä.

Hallintovaliokunta kuuli asiantuntijana mm. Korkeimman hallinto-oikeuden hallintoneuvos Sakari Vanhalaa, joka kritisoi esitystä huonosti valmistelluksi. Myös juristit Jaakko Lindgren, Arto Hakkarainen ja Lauri Railas esittivät kritiikkiä esitystä kohtaan. Täysin mahdotonta ei ole, että esitys palautuu uudelleen valmisteluun ja lykkääntyy vielä lisää.

Työ- ja elinkeinoministeriö on lähettänyt laista Direktiivin 98/34/EY:n mukaisen notifikaation EU.n komissioon.

”Direktiivissä säädetään menettelystä, joka velvoittaa jäsenvaltiot ilmoittamaan komissiolle ja muille jäsenvaltioille kaikki tuotteita ja lähiaikoina myös tietoyhteiskunnan palveluja koskevat teknisten määräysten luonnokset, ennen kuin ne hyväksytään osaksi kansallista lainsäädäntöä. Menettelyn tavoitteena on varmistaa määräysten avoimuus ja valvonta. Koska määräykset voivat saada aikaan perusteettomia esteitä jäsenvaltioiden välille, määräysten ilmoittaminen jo luonnosvaiheessa ja niiden sisällön arvioiminen menettelyn yhteydessä auttavat pienentämään tätä riskiä,” kerrotaan EU.n nettisivuilla.

Eli EU tutkii, onko laki EU:n säännösten mukainen. Asian käsittely komissiossa vienee noin kolme kuukautta. On vaikea arvioida, minkälaisen kannan komissio ottaa lakiesitykseen. Esimerkiksi Maltalla tai Iso-Britannialla voisi olla huomauttamista rahapelien markkinointia rajoittavasta laista. Näissä maissa toimii useita laillisia peliyrityksiä, joiden markkinointia laki saattaa rajoittaa. Onko lakiesitys EU:n kilpailusäännösten mukainen komission mielestä jää nähtäväksi.


Linkki notifikaatioon

Linkki direktiiviin

Uudesta rahapelilaista on myös keskusteluketju Pokeritiedon foorumilla