Barney Frankilta ja Ron Paulilta uusi lakialoite UIGEA:n pysäyttämiseksi

Kongressiedustajat Barney Frank ja Ron Paul ovat tehneet lakialoitteen, joka hyväksytyksi tullessaan estäisi liittovaltion työntekijöitä toimeenpanemasta UIGEA:a. Molemmat edustajat ilmaisivat UIGEA:an liittyvät huolensa aikaisemmin tässä kuussa järjestetyssä kongressin alakomitean kuulemistilaisuudessa. He eivät usko, että rahoitusjärjestelmä pystyy suoriutumaan UIGEA:n määräämistä laittomien rahansiirtojen valvonta- ja estämistehtävistä.

”Internet-rahapelaamisen kieltäminen rikkoo kahta monille amerikkalaisille tärkeää vapautta – oikeus käyttää omat rahansa oman mielensä mukaan ja oikeus internetin käyttöön ilman hallituksen valvontaa. UIGEA pakottaa rahoituslaitokset toimimaan viranomaisten tavoin, koska liittovaltion hallitus ei halua itse suorittaa lainvalvontatehtävää.” totesi Ron Paul kuulemistilaisuuden aikana toimittamassaan kirjallisessa lausunnossa.

Lähde: Card Player