Bluff lehdellä hyvä alku

Bluff lehti julkaisu ajoitui hyvin pokerin lisääntyvään suosioon nähden. Lehdellä on aika suuri potentiaalinen tilaajakunta. Arviolta 80 miljoonaa amerikkalaista pelaa pokeria. Lehden kasvavaa suosiota kuvaa hyvin sen numerokohtaiset painomäärät. Ensimmaistä numeroa painettiin 90000 kappaletta, toista 150000 ja kolmatta 170000. Neljännen numeron painosmääräksi on suunniteltu 200000.
Lue lisää