Clonie Gowen tarkensi haastettaan Full Tiltin jutussa

Clonie Gowenin juristit ovat puolestaan ahkeroineet ja laatineet vaatimattomasti 32-sivuisen, yli 200 kohtaa sisältävän laajennetun haastehakemuksen Full Tiltin Pokeria ja sen tärkeimpiä osakkaita vastaan. Laajennettu haastehakemus on jätetty Nevadan osavaltion alioikeuteen 22. tammikuuta. Gowenin pääväite on, että hänelle luvattiin palkkioksi FTP:n tiimiin liittymisestä yhden prosentin omistusosuus Full Tilt Pokerista ja sille ohjelmistoa toimittavasta Tiltwaresta. Gowen vaatii kantajilta vähintään 40 miljoonan dollarin vahingonkorvausta.  

Haastehakemus ei sisällä uusia kirjallisia dokumentteja tai liitteitä, jotka osoittaisivat sopimuksen syntyneen osapuolten välille. Sen sijaan alkaa hahmottua millä keinoilla Gowen aikoo juttunsa voittaa. Gowenin tarkoituksena on saada nimenomaan muut tiimin pelaajat istumaan todistajan paikalle alioikeudessa, jolloin hänen juristinsa pääsisivät esittämään heille kiusallisia kysymyksiä siitä, miten tiimin jäsenten palkkiot maksetaan ja paljonko niitä maksetaan.

Gowen kertoo laajennetussa haastehakemuksessa Howard Ledererin keväällä 2004 selvittäneen FTP:n tiimin kokouksessa palkkioasiaa hänelle ja muille tiimin jäsenille. Gowenin mukaan järjestelyt ovat luonteeltaan sellaisia, että ohjelmistoyritys Tiltware laskuttaa erittäin suuria palkkioita Full Tiltiltä. Tiimin pelaajien palkkiot itse asiassa maksaa Tiltware, jonka kotipaikka on USA. Näin pelaajien ja FTP:n välillä ei olisi suoria rahavirtoja.

Näyttää ilmeiseltä, että jos FTP:n juristit eivät onnistu irrottamaan tiimin pelaajia syytetyn paikalta, Gowenilla on hyvä mahdollisuus pakottaa FTP kalliiseen sovintoratkaisuun. On vaikeaa uskoa, että FTP:n tiimin jäsenet haluaisivat julkisessa oikeudenkäynnissä kertoa saamistaan palkkioista tai osingoista ja näiden maksatusjärjestelyjen toteuttamistavoista.

Lähde: Pokerati

Laajennettu haastehakemus löytyy täältä.