EU-Komissio haastaa Espanjan EU-tuomioistuimeen arpajaislain tulkinnasta

Euroopan Unionin komissio on haastanut Espanjan EU-tuomioistuimeen koskien arpajaisvoittojen verotusta. Espanjan lainsäädännön mukaan ulkomailta voitetut arpajaisvoitot verotetaan progressiivisen tuloveroasteikon mukaan, mutta kotimaisten arpajaisten voitot ovat verovapaita.

Espanja väittää, että heidän lainsäädäntönsä ei ole ristiriidassa EU-lainsäädännön  kanssa, koska vain yleishyödyllisiin tarkoituksiin rahaa keräävät arpajaiset ovat heidän tulkintansa mukaan verovapaita.  Näin ollen se ei ole merkitsevää, missä arpajaiset järjestetään. EU-komissio kuitenkin aiheellisesti toteaa, että hyväntekeväisyyteen varoja kerääviä arpajaisia järjestetään muuallakin kuin Espanjassa. Komissio  toisaalta myöntää, että jäsenvaltiolla on oikeus rajoittaa pelaamista ehkäistäkseen pelaamisesta aiheutuvia sosiaalisia haittoja, mutta nämä nämä säännökset eivät saa asettaa eri jäsenmaita (tai niiden kansalaisia) eriarvoiseen asemaan.

EU-komissio lähetti Espanjalle vaatimuksensa lainsäädännön muuttamisesta jo viime vuoden joulukuussa. Espanjan vastaus oli siis kielteinen, joten komission ainoaksi vaihtoehdoksi jäi haastaa Espanja EU-tuomioistuimeen. 

Lähde: GamingIntelligenceGroup