EU-parlamentin sisämarkkinakomitea huolissaan internetpelaamisesta

Euroopan parlamentin sisämarkkinoiden ja kuluttajasuojan komitea (IMCO) järjestää ensi viikolla kokouksen tavoitteenaan käsitellä nettipeleihin liittyviä ongelmia. Vaikka komitean mietinnöt eivät suoraan sidokaan Euroopan parlamenttia, on pelialan syytä olla hieman huolissaan asian käsittelystä IMCO:ssa.
 
IMCO:n raporttiluonnos toteaa, että miltei puolet EU-tuomioistuimessa tällä hetkellä käsiteltävistä jutuista liittyy pelaamiseen. Näin suuri juttujen määrä on luonnollisesti erittäin hankala asia tuomioistuimen, jäsenvaltioiden, kuluttajien sekä pelialan yritysten kannalta.  

Luonnoksessa myös korostetaan, että internetpelaamiseen liittyviä riskejä on useita. Niistä tässä yhteydessä mainitaan pelaajien tunnistamiseen ja valvontaan liittyvät ongelmat sekä epärehellisten pelialan yrittäjien mahdollisuus tulla markkinoille, viedä asiakkaiden rahat ja häipyä.  

IMCO:n raportti toteaa, että jäsenvaltiolla on sen mielestä laillinen oikeus säännellä ja valvoa pelimarkkinoitaan tavoitteena peliongelmalta suojelu, rikollisuuden torjunta ja erityisesti rahanpesun ja sopupelien estäminen. Lisäksi jäsenvaltioilla on oikeus nykyisten järjestelmiensä puitteissa hankkia varoja urheilun ja muun sosiaalisen toiminnan käyttöön. Raporttiluonnoksen mukaan internetpelien järjestäjien tulisi sopeuttaa toimintansa kunkin maan kansalliseen lainsäädäntööön.  

Raporttiluonnos vaatii EU-komissiota vahvistamaan kansallisten lainsäätäjien oikeuden säännellä pelimarkkinaa. Sen mukaan EU-tuomioistuimen ei tulisi vastata eurooppalaisen pelimarkkinan sääntelystä.
 

Kuluttajille tiukemmasta sääntelystä aiheutuvista haitoista raportti toteaa, että internetpelit todennäköisesti kasvattavat kuluttajien ongelmia ja siksi jäsenvaltioilla tulee olla lainsäädännöllinen oikeus säännellä pelitoimintaa, kun tavoitteena on kuluttajien suojelu.  

Komissio koostuu jäsenvaltioiden yksittäisistä EU-kansandustajista ja siksi on ymmärrettävää, että heidän mielipiteensä ovat näissä kysymyksissä enemmän kansallisten intressien mukaisia. Valtaosa komitean jäsenistä vastustaa internetpelaamista tai toimii komiteassa suojellakseen kansallisia monopoliyhtiöitä.
 
Komitea kokoontuu pohtimaan mietintöluonnostaan torstaina.


Lähde: GIG  

 

 

Voit kommentoida kirjoitusta foorumin kommenttiketjussa.