FBI:n johtaja suunnittelee internetin tarkkaa valvontaa

FBI:n johtaja Robert Mueller ja republikaanisen puolueen kongressiedustaja Darrell Issa esittelivät pitkällemeneviä suunnitelmia internetin käyttäjien valvomiseksi viime viikolla pidetyssä edustajainhuoneen oikeudellisen komitean kuulemistilaisuudessa. Valvontasuunnitelma on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa internetin palveluntarjoajia pyydettäisiin avaamaan verkkonsa vapaaehtoisesti FBI:lle. Jos tämä ei tuottaisi tulosta, vaihe kaksi käsittäisi yritysten pakottamisen yhteistoimintaan lain voimalla.

Kongressiedustaja Darrell Issa ehdotti, että internetin palveluntarjoajat hankkisivat jokaiselta palvelua käyttävältä yksittäiseltä henkilöltä suostumuksen siihen, että liittovaltion poliisi valvoo verkonkäyttöä tietovarkauksien ja kansallisten salaisuuksien anastamisen ehkäisemiseksi. Online-Casinos tulkitsee Issan ehdotuksen siten, että vaiheessa yksi palveluntarjoavat suostuteltaisiin muuttamaan verkkopalvelun käyttöehtoja ja sisällyttämään asiakkaalta saatavan suostumuksen annon osaksi käyttöehtojen hyväksymistä. Suostumus saattaisi silloin olla mainittu sopimusehdoissa, mutta on eri asia lukeeko asiakas niitä kokonaan läpi liittyessään palveluun.

FBI:n johtajalla Robert Muellerilla on suoraviivaisempi lähestymistapa asiaan. Hänen mielestään lainsäädäntöä olisi kehitettävä, tehtävä mahdolliseksi verkon suodattimien hyödyntäminen laittomien toimintojen tunnistamiseksi ja ehkäistävä laittomuudet ennakkoon. Online-Casinosin mielestä vaihe kaksi edellyttäsi USA:n valvontalainsäädännön muutosta. Vaarana olisi, että lain vaikutusta laajennettaisiin vähitellen koskemaan mm. tekijänoikeusasioita.

Muellerin ja Issan lausunnot ovat joutuneet kiivaan kritiikin kohteeksi USA:ssa. Declan McCullagh ja Anne Broache CNET News –yhtiöstä sanovat, että ehdotukset merkitsisivät nettiliikenteen tarkkaa valvontaa. Greg Nojeim Center for Democracy and Technology –järjestöstä pitää suunnitelmaa yrityksenä saada ihmisiltä heidän tiedostamattaan lupa tiedonvalvontaan tavalla, joka muutoin olisi lailla kielletty.

Televiestintäalan palvelutarjoajia edustavan Perkins Coie –lakitoimiston osakkaan Al Gidarin mielestä Mueller unohtaa, että yksittäisillä osavaltioilla on oikeus säätää vieläkin yksityiskohtaisempia rajoituksia, ja että 12 osavaltiota ovat jo tehneet näin. Hänen mielestään valvontasuunnitelma saisi Euroopassa kyseenalaista huomiota. Jos suunnitelman vaihe kaksi toteutetaan, miksi lakiin ei voisi myös sisältyä vaatimus olla esittämättä kritiikkiä valtiota kohtaan. ”Mitä oikeuksia rajoitetaan seuraavaksi?”, kysyy Al Gidari.

Sanfranciscolaisen Electronic Frontier Foundation –säätiön lakimies Kurt Opsahl tulkitsee suunnitelmaa niin, että Muellerin mielestä valvontayhteiskunta on paras yhteiskunta.

Kalifornian osavaltion lain mukaan se, joka harjoittaa sähköistä valvontaa tietoisesti ja ilman kaikkien osapuolten suostumusta luottamukselliseen viestintään, tulee tuomita vankilaan yhdeksi vuodeksi.

FBI ei ole ollut halukas kommentoimaan johtaja Muellerin lausuntoa.

Lähde: Online-Casinos