Hendon Mobin ja Priman tiet erkanevat

Priman pokeriverkolla on ollut sponsorointisopimus nk. Hendon Mobin kanssa. Hendon Mob on neljän englantilaisen pokerinpelaajan ryhmä, johon kuuluvat Ram Vaswani, Ross Boatman, Barny Boatman ja Joe Beevers. Prima sponsoroi ryhmää vuodesta 2003 lähtien $1.000.000 vuodessa.  Nyt tiet eroavat, mutta ryhmä ilmoittaa, että hyvät suhteet Primaan ja sen verkon pokerihuoneisiin säilyvät.
Lähde:777