Käsikarsinat-juttu päivitetty

Käsikarsinat-juttuun on lisätty selittävä tekstiosio.

Käsikarsinat-artikkeli