KHO katsoi valtioneuvoston toimineen laillisesti Ladbrokes-jutussa

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Ladbrokesin valituksen rahapelilupa-asiassa. Ladbrokes haki rahapelilupaa Suomen valtiolta 19.12.2003 viiden vuoden määräajaksi. Valtioneuvosto hylkäsi hakemuksen ja tämän jälkeen Ladrokes valitti asiasta KHO:hon. Nyt antamassaan ratkaisussa KHO katsoo, että Ladbrokesin  rahapelilupahakemus voitiin hylätä sillä perusteella, että vastaava lupa oli myönnetty yksinoikeutena Oy Veikkaus Ab:lle.

Suomen arpajaislain mukaista yksinoikeusjärjestelmää, jolla rajoitetaan unionin alueella sijoittautumisoikeutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta, voitiin kokonaisuutena arvioiden pitää EY-tuomioistuimen oikeuskäytäntö huomioon ottaen unionioikeuden mukaisena huolimatta siitä, että Oy Veikkaus Ab:n markkinointi- ja tuotekehittelytoiminta sekä järjestelmän valtiontaloudelliset seurausvaikutukset asettivat rajoittamisperusteiden oikeutuksen ongelmalliseksi.

Koska Ladbrokesin valitus hylättiin, jäivät oikeudenkäyntikulut yhtiön maksettaviksi.  

Lähde: KHO