Ladbrokes hävisi tanskalaisessa tuomioistuimessa

Kööpenhaminan tuomioistuimen, Østre Landsretin, tänään antaman päätöksen mukaan Tanskan harjoittama pelimonopoli noudattaa EY-tuomioistuimen periaatteita. Tuomioistuin ei tosin suostunut teettämän tutkimusta, jonka avulla selvitettäisiin, missä määrin yksityiset toimijat pystyvät noudattamaan tällä hetkellä vallitsevia pelimonopolin noudattamia sosiaalisia edellytyksiä.

EY-tuomioistuimen esittämä selvä vaatimus on, että jäsenvaltioiden on pystyttävä todistamaan, että yksityiset toimijat eivät kykene noudattamaan monopoliyhtiölle asetettuja sosiaalisia vaatimuksia. Ainoastaan tällöin monopoli on laillinen. Tanskan tuomioistuimen päätös tutkimuksen suorittamatta jättämisestä on selvä juridinen epäkohta.

Ladbrokes on usean vuoden ajan selvästi ilmaissut halukkuutensa täyttämään samat sosiaaliset ehdot Danske Spilin kanssa etabloituessaan Tanskaan.

Tuomioistuimen päätöksen taustalla on Ladbrokesin tekemä valitus, jonka yhtiö teki Tanskan valtion evättyä sen pelilupa-anomuksen. EU-komission annettua virallisen kannanottonsa huhtikuussa 2006 suomalaista pelimonopolia vastaan, komissio hyökkäsi samalla tavoin juridisesti myös Tanskan valtiota vastaan. EU-komission kannanotto oli erittäin selvä: se totesi Tanskan pelimonopolin olevan ristiriidassa EU-tuomioistuimen päätösten kanssa.

"EU-komission suorittaman tarkastuksen valossa tämänpäiväinen Tanskan tuomioistuimen päätös on merkillinen. Olen erittäin yllättynyt siitä, että tuomioistuin ei ole halukas tutkimaan, pystymmekö täyttämään ne sosiaaliset vaatimukset, jotka asetetaan tanskalaiselle pelimonopolille", Ladbrokes Nordenin toimitusjohtaja Douglas Roos sanoo.