Ladbrokes: Ikävä, mutta odotettu päätös

  Ladbrokesin Pohjoismaiden toimitusjohtaja Douglas Roos pahoittelee Korkeimman hallinto-oikeuden tänään Ladbrokesin pelitoimilupa-asiassa antamaa päätöstä tiedotteessaan: 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Ladbrokesin rahapelilupaa koskevassa asiassa herättää vakavia kysymysmerkkejä. Oikeuden mukaan Suomen monopoli on laillinen EY-oikeudellisessa merkityksessä sen taloudellisista motiiveista huolimatta. Oikeus sivuuttaa samalla myös EU-komission 21. maaliskuuta 2007 Suomen valtiolle esittämän voimakkaan kritiikin. Kritiikkiin tulee antaa vastine vielä kevään aikana.    

Oikeus toteaa myös, että vaikka monopolia voidaan pitää laillisena, monopoliyhtiön markkinointikäytännöissä ja toiminnassa on todettavissa puutteita. Valtiolliset peliyhtiöt Veikkaus, RAY ja Fintoto kuuluvat Suomen suurimpiin mainostajiin. Mainonnassa on viime vuosien aikana yhä agressiivisempaan tahtiin tuotu markkinoille uusia pelimuotoja. Tämä on ristiriidassa EY-oikeuden monopolin ylläpitämiselle asettamien vaatimuksien kanssa.   

EY-oikeudessa asetettu selvä edellytys on myös, että jäsenvaltion tulee todistaa, ettei niitä sosiaalisia vaatimuksia, jotka asetetaan monopoliyhtiölle, voitaisi täyttää yksityisten tahojen toimesta. Vain siinä tapauksessa monopolit ovat laillisia. Suomalaisen oikeusistuimen laiminlyönti ottaa tämä edellytys huomioon on selvä juridinen puute.   

”Ikävä, mutta odotettu oikeuden päätös, joka suurimmissa määrin ylenkatsoo EY-oikeuden perusperiaatteita, mikä olikin asian uudelleen käsittelyn pääasiallinen syy. Ladbrokesilla on täsmälleen samanlaiset edellytykset täyttää kaikki valtion asettamat vaatimukset sosiaalisen sääntelyn puitteissa ja yhtiö pystyy samanaikaisesti myös tyydyttämään relevantin kuluttajien suunnalta tulevan mielenkiinnon Rooman sopimuksen  nimenomaisessa tarkoituksessa”, sanoo Ladbrokesin Pohjoismaiden toimitusjohtaja Douglas Roos.  

Ladbrokes seuraa nyt tapahtumien kehittymistä Suomessa EU-komission esittämän vakavan kritiikin myötä. Säännelty ja kilpailulle alistettu rahapelitoiminta tulee olemaan todellisuutta  myös Suomessa lähiaikoina.  

Lähde: Lehdistötiedote