Ladbrokes ja Hollannin valtio EY-tuomioistuimeen

Ladbrokes on erittäin tyytyväinen tänään saamaansa tietoon, jonka mukaan hollantilainen oikeusistuin on siirtänyt Ladbrokesin Hollantia vastaan nostaman oikeusasian EY-tuomioistuimen käsiteltäväksi.  Ladbrokesin asia liittyy Hollannin vuonna 2002 tekemään päätökseen, joka kieltää peliyhtiö Ladbrokesia myymästä vedonlyöntikohteita ja arpoja hollantilaisille pelaajille Ladbrokes.com  -sivuston välityksellä.  

Päätös tarkoittaa käytännössä sitä, että asia käsitellään EY-oikeudessa huomioiden Rooman sopimuksen, joka koskee säännöksiä noudattavien yritysten oikeutta tarjota palveluja, kuten esim. vedonlyöntiä,  vapaasti EU:n alueella yli maiden rajojen.
 
"Olemme taistelleet hollantilaista protektionismia vastaan jo kuusi vuotta, ja vihdoinkin asia on siirretty EY-tuomioistumeen. Hollanti on siten myöntänyt, että sen kansallisen lainsäädännön on alistuttava EY:n oikeuslaitoksen käsittelyyn.  Rooman sopimuksen nojalla Ladbrokesin kiistaton oikeus saada tarjota palveluja kansallisten monopolien kilpailussa käsitellään oikeusistuimessa, joka pystyy estämään Euroopan pelikuluttajien epäoikeudenmukaisen kohtelun”, kommentoi  Ladbrokes Nordenin toimitusjohtaja Lasse Dilschmann.

Hollantilainen oikeusistuin asettaa Euroopan korkeimmalle oikeusasteelle, eli EY-tuomioistuimelle kolme kysymystä, jotka liittyvät EY-tuomioistuimen tekemiin päätöksiin:  

1. Onko eurooppalaisen oikeuskäytännön (Gambelli jne) mukaan sallittua kehittää uusia pelejä koskevia tarjouksia ja julkaista mainoksia, joiden päämääränä on estää pelaajia käyttämästä lainvastaisia tarjouksia? 

2. Onko kansallisilla oikeusistuimilla jokaisessa yksittäistapauksissa oikeus arvioida onko pelipolitiikan soveltaminen (tässä tapauksessa pääsyn estäminen verkkosivuille) laillinen?  

3. Voiko jäsenvaltio, joka noudattaa suljettua järjestelmää (monopolia) estää pelitarjonnan internetissä yhtiöiltä, joilla on toisen EU:n jäsenvaltion myöntämä lisenssi?

Ladbrokes on aiemmin tehnyt EU-komissiolle virallisen valituksen mm. Hollannin, Ruotsin ja Suomen noudattamasta monopolijärjestelmästä.  Hollanti on estänyt Ladbrokesia hyväksymästä hollantilaisia asiakkaita internetissä.  Hollanti, Ruotsia, Tanska ja useat muut eurooppalaiset maat ovat tällä hetkellä EU-komission virallisessa tarkkailussa, koska nämä maat estävät pelimarkkinoiden kehitystä, joka toteutuu Rooman sopimuksen sääntöjen mukaisesti.

Lähde: lehdistötiedote