Ladbrokes tukee Wallinin ehdotusta

Labrokes tukee ministeri Stefan Wallinin ehdotusta, jonka mukaan Veikkaukselle tai Raha-automaattiyhdistykselle annettaisiin mahdollisuus tarjota nettipokeria suomalaiskuluttajille. Wallinin ehdotus on julkaistu muun muassa Hufvudstadsbladetin nettisivuilla.

Samalla Ladbrokes edellyttää, että Suomen pelipolitiikka sopeutetaan EY-tuomioistuimen asettamiin raameihin, ja että Suomen valtio avaa säännellyt ja kilpailutetut pelimarkkinat, jotka hyödyntävät niin pelikuluttajaa kuin yhteiskuntaakin.  

Ladbrokesin Suomen toiminnasta vastaava Juha Kvist sanoo, että Ladbrokes haluaa olla mukana kehittämässä kilpailutettua, mutta säänneltyä rahapelitoimintaa Suomessa.  

"Peliyhtiöiden on kannettava vastuunsa rahapelien aiheuttamista haitoista konkreettisesti. Tällä hetkellä tilannetta suomalaisten peliyhtiöiden osalta voisi lähinnä luonnehtia huulien heilutteluksi. Ladbrokes on valmis jakamaan omia kokemuksiaan suomalaisten peliyhtiöiden kanssa", Kvist sanoo.

Ladbrokes toivoo piinkovia sosiaalipoliittisia ehtoja, jotka selvästi osoittavat, miltä sosiaalisen vastuun tulee näyttää. On esimerkiksi asetettava selviä rajoituksia liittyen rahapelien markkinointiin ja alaikäisten pelaamismahdollisuuksiin. Lisäksi on toteutettava sosiaalipoliittisia toimenpiteitä haittojen ennaltaehkäisemiseksi. Nykytilanteessa valtiollisten peliyhtiöiden harjoittamaa mainontaa koskevia rajoituksia ei periaatteessa ole lainkaan olemassa.

"Olemme vakuuttuneita siitä, että monopolista vapaa, kilpailutettu ja säännelty pelitoiminta ei ainoastaan hyödytä peliasiakkaita, peliongelmaisia tai peliriippuvaisia. Myös valtio ja elinkeinoelämä kehittyvät kun edellä mainitut vaatimukset täyttävät pelimarkkinat sallisivat uusia toimijoita, monimuotoisuutta, taloudellista kasvua ja sen myötä lisääntyviä työpaikkoja", Kvist sanoo.

Lähde: Lehdistötiedote