Ladbrokes tyytyväinen pelimonopoliasian käsittelystä

Ladbrokes peliyhtiön mielestä pelimonopolikantelut etenevät yhtiön kannalta myönteisesti Brysselissä. Uutisoimme aikaisemmin EU-maiden pelimonopolien joutuvan tarkempaan tarkasteluun. Ladbrokes kommentoi tilannetta tiedotteessaan.

Ladbrokesin pelimonopoleja koskeva kantelu on saanut myönteisen vastaanoton Brysselissä.  

EU-komissio on päättänyt julkisesti vastustaa suomalaista pelimonopolia. Kannanotto perustuu EY-tuomioistuimen jo tutuksi tulleeseen, Gambelli-tuomioon vuonna 2003 sekä Ladbrokesin samana vuonna laatimaan haasteeseen Ruotsin valtiolle pelimonopolin harjoittamisesta. EU-komissio katsoo, että suomalainen, kuten myös ruotsalainen, saksalainen, italialainen, hollantilainen ja unkarilainen pelimonopoli perustuu rahankeruuseen, eikä sosiaalipoliittisiin vaikuttimiin.    

Ladbrokesin mukaan yhtiö on nyt saavuttanut tavoitteessaan osavoiton. Komissio on kuunnellut yhtiötä ja tukenut sen aloitetta. Euroopan yhteisten pelimarkkinoiden kannalta kyseessä on  perustavaa laatua oleva toimenpide.   

- Komission tämän päiväisen päätöksen jälkeen valtiolla on kaksi vaihtoehtoa: joko ulkomaiset toimijat on päästettävä markkinoille välittömästi tai estettävä markkinointi kokonaan ja lopetettava voittoa tuottavien pelilaitteiden tuotekehittely”, sanoo Ladbrokesin Pohjoismaiden johtaja Douglas Roos.  

Asia etenee nyt Brysselissä, mutta on liian aikaista arvailla milloin asiasta saadaan päätös.