Ladbrokes vastaa Suoran monopolin säilyttämisvaatimuksiin

Peliyhtiö Ladbrokes kummastelee ammattiliitto Suoran pelimonopoleja tukevaa kantaa antamallaan tiedotteella.

 

Ammattiyhdistys Suoran puheenjohtaja Tarja Lankila on lausunut mm. Demarissa, että ainoastaan monopoli pystyy tarjoamaan sosiaalisesti turvalliset rahapelimarkkinat. Ladbrokes haluaa kyseenalaistaa väittämän, jonka mukaan ainoastaan valtiolliset ja kotimaiset yhtiöt selviytyvät valvonnan ja sääntelyn asettamista vaatimuksista ja edellytyksistä.  

Ladbrokesilla on yli 120 vuoden kokemus Iso-Britanniassa, jossa olemme harjoittaneet valvottua ja säänneltyä pelimarkkinatoimintaa. Uskomme siis voivamme täyttää Suomen valtion asettamat vaatimukset vähintään yhtä hyvin kuin Veikkaus, Raha-automaattiyhdistys tai Fintoto.  

Suomalaisyrittäjien kannalta Lankilan lausunto, jonka mukaan yksityiset yhtiöt eivät pysty toteuttamaan sosiaalisesti vastuunalaista toimintaa, on kuin lyönti kasvoille. Onko ammattiyhdistys Suora todella sitä mieltä, etteivät yksityiset yritykset kykene kantamaan sosiaalista vastuuta?  

Lisäksi pelimonopolin ylläpidon perustelu taloudellisin syin on riistiriidassa EU:n kilpailulainsäädännön kanssa.  

Ladbrokes haluaa maksaa veroja Suomeen. Se ei valitettavasti kuitenkaan ole vielä tänä päivänä mahdollista huolimatta siitä, että päivittäinen liikevaihtomme suomalaismarkkinoilla on 6-numeroinen luku.  Uskomme, että valtion, veronmaksajien, pelaajien ja peliyhtiöidenkin kannalta paras ratkaisu olisi se, että peliyhtiöiden sallittaisiin anoa pelilupia Suomen markkinoille, että valtio seuraisi ja valvoisi myönnettyjä lupia tiukasti ja että peliyhtöille määrättäisiin valmistevero, joka takaisi suomalaisen urheilun tukemisen myös jatkossa.