Nettipelaamisen ennustetaan kasvavan edelleen

Konsultti Marci Felice Baranzellin tekemä uusi tutkimus globaaleista pelimarkkinoista ennustaa nettipelaamisen kasvavan nopeammin kuin maakasinoissa tapahtuvan pelaaminen vuoteen 2012 saakka.

Baranzellin mukaan globaalien pelimarkkinoiden bruttotuotot kasvoivat vuonna 2007 $328.5 miljardiin vuoden 2006 $309.6 miljardista. Nettipelaamisen osuuden on vuonna 2008 arvioitu olevan noin 4.8 prosenttia kokonaismarkkinasta.

Netin ulkopuolisen pelaamisen odotetaan kasvavan 2.2 prosentin vauhdilla vuoteen 2012 saakka, mutta nettipelaamisen sen sijaan odotetaan kasvavan keskimäärin 10.3 prosentin vuosivauhdilla vastaavana ajanjaksona. Nettipelaamisen arvioidaan saavuttavan 6.3 prosentin osuuden koko markkinoista vuoteen 2012 mennessä.

Nettipokerinpelaamisen, poislukien Yhdysvaltojen markkinat, odotetaan kasvavan noin 16 prosentin vuosivauhdilla vuosien 2007 ja 2012 välillä. Vuonna 2007 nettipokerimarkkinat tuottivat $3.0 miljardia, 107 prosentin kasvu vuoteen 2004 nähden. 

Euroopan markkinaosuuden nettipokerimarkkinoista odotetaan kasvavan vuonna 2008 47.9 prosenttiin vuoden 2007 38.4 prosentista. Yhdysvaltojen markkinaosuuden puolestaan odotetaan putoavan viime vuoden 55.6 prosentin osuudesta 42.4 prosenttiin tänä vuonna.

Lähde: Online-Casinos