Nettipelien sallimisessa olisi USA:ssa valtava veropotentiaali

Yksityisen tilintarkastusyhtiön tekemän analyysin mukaan rahapelien salliminen ja sääntely toisivat USA:n valtiolle miljarditolkulla rahaa. Seuraavan viiden vuoden aikana verojen tuottoarviot olisivat pienimmällään 3,1 miljardia taalaa ja suurimmillaan 15,2 miljardia taalaa vuodessa. Jos muutetaan tarkastelujaksoksi kymmenen vuotta, vastaavat luvut olisivat 8.7 miljardia ja 42.8 miljardia.  
 
Tutkimuksen tulokset käyvät ilmi kongressiedustaja Jim McDermottin lausunnosta kun hän esitteli internetpelaamisen sääntelyyn ja verotukseen tähtäävää lakiesitystään (IGRTEA).

"Jopa hyvin varovaisten arvioiden mukaan internetpelien tarjoamisen lisenssointi ja sääntely - sekä verottaminen näiden seurauksena, toisi valtavasti tarpeellista rahaa liittovaltion kassaan", totesi McDermott. 

"Tämä raha menee nyt aivan muualle, ainoastaan sen seurauksena, kun  osa kollegoistani ajatteli, että voimme lopettaa rahapelit internetissä. Rahaa siis menetetään, jos kieltäytymme hyväksymästä sitä tosiasiaa, että täysi-ikäiset USA:n kansalaiset haluavat pelata rahapelejä netissä. He pystyvät siihen ja he tulevat jatkamaan pelaamista", jatkoi McDermott.
 
IGRTEA:n ideana on paremmat suojajärjestelmät mahdollisia verovilppejä vastaan, jotta voidaa taata kasvavat verotulot nettipelaamisesta. Ainoa uusi veroehdotus olemassa olevien verojen lisäksi on kahden prosentin suuruinen maksu, joka laskettaisiin asiakkaiden talletusten (ei siis vetojen) määrästä. Maksun verottajalle tilittäisi tietenkin pelinjärjestäjä, ei pelaaja. Tällä kahden prosentin maksulla pyrittäisiin pitämään netissä toimivien pelintarjoajien ja perinteisten kasinoiden (joiden henkilöstökulut ovat huomattavasti suuremmat) välinen kilpailutilanne tasapainossa.    
 
"Selventääkseni vielä asiaa, totean että valtaosa verotuotoista tulisi jo olemassa olevien verolakien perusteella. Tämän kaiken rahan me menetämme vain sen takia, että luulimme pystyvämme estämään rahapelien pelaamisen internetissä", sanoi McDermott.  "Tarkennan vielä, että meidän ei tarvitse säätää uusia veroja, vaan kerätä rahat olemassaolevasta toiminnasta, joka tällä hetkellä tapahtuu säätelemättömänä, valvomattomana ja maan alla", pohti McDermott.

McDermottin lakiesitystä on tarkoitus viedä eteenpäin yhdessä kongressiedustaja Barney Frankin IGREA:n kanssa, jossa ehdotetaan pelinjärjestäjien lisenssipakkoa ja pelaamisen sääntelyä USA:ssa.

Frankin esitys toimisi siten, että yksittäiset osavaltiot (alueellaan) ja urheilusarjat (toiminnastaan) voisivat halutessaan kieltää nettipelaamisen. Frankin esityksen tuotto-odotukset ovat alhaisemmat kuin McDermottin, koska siinä lähdetään ajatuksesta, että urheilusarjat (NBA, NFL, MLB ja NHL etunenässä) kieltäisivät osaltaan nettivedonlyönnin ja nettipelien tarjoaminen tulisi lailliseksi vain niissä osavaltioissa, missä perinteiset kasinotkin ovat sallittuja. Frankin ehdotuksen tuottoarvio on 6,3 miljardia dollaria viidessä vuodessa ja 17,6 miljardia dollaria kymmenessä vuodessa.

Lähde:  OnlineCasinos