Nettipelien vapauttajille tappio europarlamentin valiokunnassa

Euroopan parlamentin sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta äänesti keskiviikkona Brysselissä online-rahapelejä käsittelevästä mietinnöstä, jonka mukaan nettirahapelitoimintaa ei vapauteta EU:ssa, vaan jäsenvaltiot saavat edelleen pitää pelimonopolinsa. Peli ei kuitenkaan ole vielä loppuun pelattu.

Sisämarkkinavaliokunnan varapuheenjohtaja Eija-Riitta Korhola (kok.) on toiminut keskusta-oikeistolaisen EPP-ED- ryhmän esittelijänä asiassa. Hän sanoo olevansa erittäin tyytyväinen äänestystulokseen, jonka hän katsoo Suomen kannalta loistavaksi.

"Tulos on Suomelle merkittävä, sillä sen alkuasetelma haastoi jälleen kerran kansallisen oikeuden päättää rahapelipolitiikasta", Korhola sanoo.

Asian käsittely on ollut hyvin työlästä, sillä esillä on ollut kaksi täysin toisistaan poikkeavaa kantaa. EU-maista Britannia ja Malta ovat jo kauan ajaneet voimakkaasti yhteisiin sisämarkkinoihin vedoten rahapelitoiminnan vapauttamista sekä EU-tason ohjesäännöstöä, jota noudattavat yritykset saisivat vapaasti toimia EU-alueella. Monet muut jäsenmaat, mukaan lukien Suomi, ovat taas halunneet pitää kiinni oikeudestaan yleishyödyllisiin monopoliratkaisuihin.

"Nyt sopiva sauma käytäntöjen muuttamiseen nähtiin online-pelaamisen haastamisena vedoten netin kontrolloimisen hankaluuteen. Sen avulla olisi vähitellen pyritty koko rahapelimarkkinoiden Euroopan laajuiseen vapauttamiseen", Korhola sanoo.

Hän puolusti mallia, jota on toteutettu mm. Suomessa, ja jonka merkittävyydestä Suomessa vallitsee puolueiden kesken yhteisymmärrys.

"Rahapeleihin liittyy paljon riskejä; sosiaalisia ongelmia ja rikollisuutta. Yksikään viranomainen ei pystyisi kontrolloimaan internetissä tapahtuvaa pelaamista koko Euroopan laajuisesti. Useat tutkimukset myös osoittavat internetin moninkertaistavan rahapelien riskit", Korhola sanoo.

" Riskien ja ongelmien tähden rahapelaamista ei voida mielestäni käsitellä kuin mitä tahansa liiketoimintaa. Siksipä markkinoiden vapauttaminen juuri riskialttiimmasta päästä olisi suorastaan typerää", hän jatkaa.

Toinen monelle jäsenmaalle merkittävä, vaikkei juridisesti pätevä argumentti, ovat kulttuuriset perinteet ja rakenteet. Suomessa rahapelitoiminta tuottaa yhteensä noin miljardi euroa vuodessa taiteelle, tieteelle, kulttuurille, nuorisotyölle ja urheilulle.

Taistelu ole kuitenkaan vielä ohi, sillä valiokuntaäänestyksen hävinneet mepit jättivät ns. vähemmistökannanoton, joka erittelee heidän kantansa. Tuo mielipide allekirjoituksineen liitetään mietintöön.

"Mitä todennäköisimmin sama ryhmä myös toimittaa täysistuntoon vaihtoehtoisen mietinnön, jolla nyt hyväksytty yritetään kaataa", Korhola arvioi.

Online-rahapelejä koskevasta mietinnöstä äänestetään europarlamentin täysistunnossa 10. maaliskuuta.

Lähde: Verkkouutiset