Norjalaisten uhkapelaaminen on kasvussa

Norjalaiset pelaavat enemmän uhkapelejä. Vuonna 2002 norjalaiset käyttivät 30 miljardia norjan kruunua säädeltyihin uhkapeleihin. Vuonna 2005 summa oli noussut jo 42,3 miljardiin norjan kruunuun. Säädeltyjen pelien lisäksi norjalaiset pelaavat ainakin 4 miljardilla norjan kruunulla internetpelejä, tämä luku on kaksinkertaistunut vuodesta 2003.

Norjassa pelätäänkin ongelmapelaajien lisääntymistä, tutkimuksen mukaan vuonna 2002 norjassa oli 49 000 henkilöä, joilla oli tai on ollut peliongelma.

Norjalaiset yrittävät tutkia peliriippuvuuden vaikutuksia lähisukulaisiin sekä mahdollista yhteyttä internetin, tietokonepeliriippuvuuden ja uhkapelaamisen välillä.

Lähde: Online Casinos