Ongelmapelaajia entistä vähemmän

Suomalaisten ongelmapelaaminen on vähentynyt, vaikka rahapelaamisen suosio lisääntyy. Kansan käsitys asiasta on kuitenkin päinvastainen.

Asia käy ilmi sosiaali- ja terveysministeriön teettämästä Suomalaisten rahapelaaminen 2011 -kyselystä. Kyselyn mukaan 78 prosenttia suomalaisista on pelannut jotakin rahapeliä viimeisen 12 kuukauden aikana. Määrä vastaa noin 3,1 miljoonaa 15-74-vuotiasta suomalaista. Edellisessä selvityksessä vuonna 2007 osuus oli 74 prosenttia.

Kyselyn perusteella ongelmapelaajiksi luokiteltiin 2,7 prosenttia 15-74-vuotiaista suomalaisista, mikä on selvästi vähemmän kuin vuonna 2007 (3,1 %). Ongelmapelaaminen on yleisempää 15-34-vuotiailla kuin yli 35-vuotiailla henkilöillä.

Kansan käsitys asiasta on kuitenkin toinen - ehkäpä ylimitoitetun valistuksen takia. Yli kaksi kolmasosaa vastaajista nimittäin piti rahapelien pelaamista vakavana ongelmana ja kuusi kymmenestä vastaajasta uskoo pelaamisongelmien kasvaneen viime vuosina.

Suomalaisten rahapelaaminen 2011 -kyselyä varten haastateltiin 4484 iältään 15-74-vuotiasta henkilöä. Kyselyn toteutti Taloustutkimus Oy.