Pelin jälkeen: Velkaa vai voittoja

Stakes on julkaissut kolme pelihaittojen ehkäisyä ja hoitojärjestelmän kehittämistä tukevaa julkaisua "Pelihaitat" -teemalla.

Julkaisut ovat:

Jaana Lähteenmaa ja Teija Strand: Pelin jälkeen: Velkaa vai voittoja

Mikko Svartsjö, Jani Kinnunen, Eetu Paloheimo ja Frans Mäyrä: Järjellä vai tunteella?

Janne Nikkinen: Sosiaalieettinen näkökulma rahapeliongelmien ehkäisyyn ja hoitoon

Julkaisu Pelin jälkeen: Velkaa vai voittoja käsittelee velan ottamista rahapelaamiseen, erityisesti nettipokerista ja pikavippaamisesta. Tutkimuksen mukaan kaikkia rahapelejä pelataan myös velaksi, yleisimmin luottokortilla

Järjellä vai tunteella? Jotta nettipokerista aiheutuvia haittoja kyetään ehkäisemään ja hoitamaan, on tiedettävä, mistä pelissä on kyse. Raportti analysoi kokonaisvaltaisesti nettipokeria ilmiönä, pelikokemuksen luonnetta ja pelaamisen hallintaa.

Sosiaalieettinen näkökulma rahapeliongelmien ehkäisyyn ja hoitoon -julkaisussa arvioidaan kriittisesti rahapelaamisesta käytyä keskustelua. Yksilön näkökulmasta rahapelaamisessa on pääasiassa kyse mahdollisuudesta taloudelliseen etuun.

Kirjoittajista Jaana Lähteenmaa ja Janne Nikkinen esiintyvät Päihdepäivillä Kuopiossa 17.9. klo 9–12 rahapelikysymysten etiikkaa käsittelevässä sessiossa. Tuohon sessioon osallistuu myös Aki Pyysing.

Lähde: Stakes