Pokeria vuoden 2012 World Puzzle Championshipissä

Vuoden 2012 World Puzzle Championshipissä oli osallistujille tarjolla yksi pokeriin liittyvä loogista päättelykykyä vaativa tehtävä. Tehtävässä pelaajan pitää asetella 12 eri pokerikättä annetuiden määreiden mukaisesti. Tehtävänanto menee tarkalleen seuraavasti.

"You have a deck of 28 cards: 8 through ace in four suits. Arrange 25 of these cards in the five-by-five grid so that the 12 named poker hands appear in the rows, columns and diagonals. The location of some cards and suits are given."