Pokerin eettinen standardi luotu

World Poker Association (WPA) on järjestö, joka pyrkii edistämään ammattimaista toimintaa pokerissa. Järjestön tavoitteena luoda mahdollisimmat korkeat eettiset standarit pokeriturnauksiin. WPA ilmoitti tänään, että järjestön luomien eettisten sääntöjen hyväksyminen on edellytys järjestön jäsenyydelle.

“Eettiset säännöt ovat toimintamme kulmakivi. Olemme luoneet säännöt itsellemme, jotta miljoonat pokerinpelaajat voisivat sitoutua ammattimaiseen asenteeseen pokeriyhteisössä", totesi Wendeen Eolis, järjestön varapuheenjohtaja ja eettisen komitean puheenjohtaja.

WPA:n ensimmäisessä johtoryhmän kokouksessa määriteltiin eettisten sääntöjen perusteet. Johtoryhmä suunnitteli suostumuslausekkeen, jonka jokainen järjestön jäsen sitoutuu hyväksymään. Suostumuslauseke kuuluu:

“WPA:n liittymisen tai jäsenenä pysymisen ehtona, minä lupaan tukea ja ylläpitää korkeimpia mahdollisia eettisen käyttäytymisen standardeja kaikilla pokeriturnausten osa-alueilla. Edelleen myönnyn noudattamaan WPA:n eettisiä sääntöjä, jotka on kehitetty ja joita aika ajoin päivitetään järjestön internetsivuilla".

Eettisten sääntöjen ensimmäinen artikla kieltää kaikenlaisen kimppapelaamisen. Yleisissä ohjeissa puolestaan todetaan: "Järjestön jäsenet lupautuvat kohtelemaan kaikkia pokeriturnausten osapuolia kohteliaasti ja kunnioittaen. Jäsenten odotetaan odotetaan noudattavan jaloa urheilumieltä tulisessa kamppailussa". 

Eettisessä koodissa on myös luonnehdinnat pelaajien välisistä suhteista, pelaajien ja jakajien välisistä suhteista sekä suhteista katsojiin ja muihin sivullisiin.

Järjestöllä on tällä hetkellä noin 1300 jäsentä ja jäsenmäärän arvellaan kasvavan rajusti lähitulevaisuudessa. Toimituksen tiedossa ei ole ovatko Mike Matusow ja Tony G järjestön jäseniä.

Lähde: PRNewswire