Pokerin ja varainhoidon yhtäläisyydet

Nedgroup Investments –yhtiön sijoitusjohtaja Matthew de Wett oli aina kaikkea rahapelaamista vastaan kunnes kiinnostui pokerista. De Wett vertaa artikkelissaan hyviä ammattilaispokerinpelaajia hyviin varainhoitajiin ja löytää monia yhtäläisyyksiä.

Kuten aktiivinen sijoitusrahastojohtaminen, myös pokeri on nollasummapeliä. Voittaakseen hyvien pelaajien on saatava vastustajat tekemään tappiota. Pystyäkseen tähän johdonmukaisesti heidän on oltava taivampia pelaajia kuin vastustajansa.

Kiinnostavaa on, että kuten parhaimmat varainhoitajat myös hyvät pokeriammattilaiset tekevät huomattavia voittoja pitkällä aikavälillä, mutta lyhyemmän aikajakson tulokset vaihtelevat korttien jaossa esiintyvän satunnaisen tekijän (tai onnen) takia. Taito on tekijä, joka erottaa menestyvät pelaajat pitkällä tähtäyksellä niistä, jotka eivät menesty. Hyvien pelaajien pokeriura voi olla tuottoisa, koska he ovat yksinkertaisesti taitavampia pelaajia kuin vastustajansa.

Samanlainen suuntaus esiintyy myös varainhoidossa. Vaikka lyhyen ajanjakson aikana jopa menestyksekkäimmät varainhoitajat saattavat menestyä huonosti, pitkällä aikavälillä heillä on taipumus pärjätä hyvin. Edellämainitusta syystä kirjoittaja ei kannata varainhoitajien vertailua lyhyellä ajanjaksolla. Täysi markkinasykli olisi järkevä  vähimmäisaika vertailujen tekemiseen.

Parhaat pokerinpelaajat tekevät suuria panostuksia silloin, kun heidän kätensä on hyvä. Tällä tavoin he rajoittavat huonojen käsien aiheuttamia tappioita ja voittavat paljon hyvillä käsillä. Vastaavasti menestyksekkäät varainhoitajat tutkivat tekemiään investointeja ja ottavat suuria aktiivisia positioita silloin kun he ovat erittäin varmoja tiedoistaan. Kyseinen strategia parantaa tuottojen luomisen todennäköisyyttä ajan mittaan.

Toinen menestyksellisen pokerinpelaajan luonteenpiirre on kyky lukea vastustajia myönteisen lopputuloksen todennäköisyyden parantamiseksi. Kuten varainhoitajien myös pokerinpelaajien tulee olla terävämpiä kuin vastustajansa.

Lähde: THE TIMES