Pokeritiedon lukijat ovat kirjanoppineita

Pokeritieto kysyi kuinka monta kirjaa olet lukenut. Eniten vastauksia (28,2%) keräsi vaihtoehto 2-3 kirjaa. Mediaani vastaus osui myös samaan kategoriaan. Suurta kirjanoppineisuutta eli yli kymmenen kirjaa lukeneita löytyi 11,1% vastanneista. Kirjoja lukemattomia oli vastanneiden joukossa saman verran. Voidaan siis sanoa, että 88,9% vastaajista oli lukenut vähintään yhden kirjan. Mielenkiintoista olisi tietenkin tietää kuinka moni yhden kirjan lukeneista on lukenut kirjan äidinkielellään.

Uusimmat viestit

Lisää...