Rahapelien ikäraja nousee 18 ikävuoteen

Rahapelien pelaamiseen on tulossa 18 vuoden ikäraja. Nykyisin peliautomaatteja ja muitakin pelejä voivat harrastaa kaikki 15 vuotta täyttäneet.

Eduskunta pääsee syysistuntokauden alkajaisiksi käsittelemään hallituksen esitystä, jolla pyritään tehostamaan pelaamisesta aiheutuvien sosiaalisten ja terveydellisten haittojen ehkäisyä.

Muutosta perustellaan sillä, että riski peliongelman kasvamiseen lisääntyy, kun pelaaminen aloitetaan nuorena. Tutkimusten mukaan peliongelmaiset ovat aloittaneet pelaamisen nuorempina kuin muut usein mutta harmittomasti pelaavat.

Valtioneuvoston asetuksella on tarkoitus antaa tarkempia määräyksiä pelaajan iän varmistamisesta. Teknisiä välineitä voidaan käyttää varsinkin etäpelaamisen yhteydessä.

Myös rahapelien markkinointimääräyksiä täsmennetään. Lähtökohtana on, että rahapelejä voidaan vastakin markkinoida. Markkinointia ei saa kuitenkaan kohdistaa alaikäisiin, eikä sillä saa luoda runsaalle pelaamiselle myönteistä mielikuvaa.

Lähde: Kauppalehti