Rajamäki: Suomalaista rahapelijärjestelmää puolustettava

EU:n komissio tiedotti 21.3. pyytäneensä kolmea EU:n jäsenvaltiota, Suomi mukaan luettuna, muuttamaan lainsäädäntöään urheiluvedonlyöntipalvelujen vapaan liikkuvuuden esteiden poistamiseksi.


Rahapelilainsäädännöstä vastuullinen sisäasianministeri Kari Rajamäki kertoo, että Suomi esittää aikanaan virallisen kantansa komission ilmoitukseen.

"Suomen rahapelilainsäädännössä on tavoitteiksi asetettu rahapelitoimintaan osallistuvien oikeusturvan takaaminen, väärinkäytösten ja rikosten estäminen sekä pelaamisesta aiheutuvien sosiaalisten haittojen vähentäminen. Meillä on pidetty yksinoikeusjärjestelmää täysin markkinaehtoista järjestelmää parempana tapana päästä noihin tavoitteisiin. Suomalaisessa yksinoikeusjärjestelmässä rahapelituotot käytetään lisäksi yleishyödyllisiin tarkoituksiin", korostaa Rajamäki.


"Valtioneuvoston esityksestäni asettama laajapohjainen, eduskuntapuolueiden kansanedustajista, rahapeliasioita käsittelevien ministeriöiden kansliapäälliköistä ja rahapeliyhteisöjen toimitusjohtajista koostuva Rahapelifoorumi katsoi yksimielisissä linjauksissaan, että suomalaisen rahapelijärjestelmän toimivaksi osoittautunut perusta on pyrittävä säilyttämään ja sitä on puolustettava EU-toimintaympäristössä. Rahapelifoorumi teki myös ehdotuksia lainsäädännön muutoksiksi, joilla tehostettaisiin rahapelaamisesta aiheutuvien sosiaalisten haittojen ehkäisemistä ja lisättäisiin viranomaisten keinoja puuttua lainvastaiseen rahapelitoimintaan", Rajamäki kertoo.

Lähde: Sisäasiainministeriö