RAY antoi omat kommenttinsa peliongelman laajuudesta Suomessa

Peluurin Tapio Jaakkola kertoi viikko sitten, että jopa kolmannes suomalaisten rahapeliyhtiöiden tuotoista tulee peliongelmaisilta tai riskiryhmään kuuluvilta pelaajilta. RAY vastaa nyt omalta osaltaan keskusteluun tiedotteella, jonka ovat laatineet johtaja Matti Hokkanen ja tutkija Juha-Pekka Valkama. Mielenkiintoista tiedotteessa on, että Peluurin tutkimuksista ei mainita pitkähkössä tiedotteessa sanallakaan. Hokkanen ja Valkama sen sijaan kuvaavat laajasti STM:n vuonna 2003 tekemiä tutkimustuloksia ja Kanadassa ja Norjassa tehtyjen tutkimusten tuloksia. Hokkasen ja Valkaman johtopäätös on, että suhteessa yhteiskunnan rahapeleistä saamaan tuottoon ongelmat näyttäisivät olevan suhteellisesti melko hyvin hallinnassa.

Hokkanen ja Valkama kirjoittavat: 

Kesän aikana eri tiedotusvälineissä on uutisoitu rahapelien aiheuttamien ongelmien kasvusta ja siitä, että merkittävä osa rahapelien tuotoista tulee ongelmapelaajilta tai peliriippuvaisilta.

Rahapeliongelman tunnistaminen on tunnetusti vaikea asia. Peliongelma ei välttämättä näy päällepäin eikä haise, peliongelmaa ei voi tunnistaa kliinisin tutkimuksin. Peliongelmasta on toistaiseksi keskusteltu melko vähän – sitä tunnetaan huonosti. Lisäksi peliongelman laajuuden selvittäminen kyselytutkimuksin on vaikeaa: pelaamiseen käytettyjä rahasummia ja aikaa vähätellään helposti sekä tietoisesti että tiedostamatta.

Peliongelma ei määrity pelkästään yhdellä tekijällä, kuten pelaamiseen käytetyllä rahamäärällä tai pelaamiskertojen useudella. Ilmiön määrittämiseen tarvitaankin laajempi näkökulma, jossa otetaan huomioon, että pelaaminen on hallinnassa, kun se tuottaa positiivista mielihyvää eikä syrjäytä tärkeitä asioita. Pelaamisen sosiaalisista ongelmista voidaan puhua silloin, kun pelaaminen alkaa hallita rahan- tai ajankäyttöä, vaikuttaa läheissuhteisiin, tuottaa itselle ja ympäristölle kielteisiä vaikutuksia.

Peliriippuvuus on peliongelmaisuuden äärimmäinen muoto, ja siinä pelaamisesta tulee pakonomaista toimintaa, joka menee kaikkien muiden tarpeiden edelle.

Lue tiedote kokonaisuudessaan