RAY:n alkuvuoden tulos 200 miljoonaa euroa

Raha-automaattiyhdistyksen alkuvuosi sujui talouden kannalta suunnitelmien mukaisesti. RAY pyrkii rajoittamaan rahapelitarjonnan kasvua ja tavoittelee kuluvana vuonna vain niukasti edellisvuotta suurempaa liikevaihtoa. Tilikauden voitto ensimmäiseltä vuosipuoliskolta oli 200 miljoonaa euroa, hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajanjaksona. Alkuvuoden kehityksen perusteella tilikauden tavoite on saavutettavissa. Tällöin RAY kykenee rahoittamaan vuonna 2008 yleishyödyllisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen hankkeita 312 miljoonalla eurolla sekä valtion lakisääteisiä menoja sotiemme veteraanien kuntoutukseen ja hoitoon lähes 100 miljoonalla eurolla.

Lähde: RAY:n tiedote