Saksan pelimonopoli muutospaineiden alla

Nettipokerin suosio kasvu Saksassa on asettanut maan tiukan pelilainsäädännön paineen alle, ja Saksa saattaakin pian joutua avaamaan suojatut markkinansa nettipokeria tarjoaville yksityisille yhtiöille.

Tällä hetkellä yksityiset nettipokeritoiminnat rikkovat tammikuussa 2008 voimaan tullutta Saksan osavaltioiden välistä pelisopimusta. Sopimuksen mukaan pelilisenssejä myönnetään vain yhdistyksille tai yrityksille, jotka ovat Saksan liittovaltion hallinnassa. Lisäksi pelisopimus sisältää tiukkoja rajoituksia sattumaan perustuville netti- tai livepeleille, kuten esimerkiksi kiellon rahapeleistä.

Rajoitusten rikkomisesta seuraa oikeustoimia ja rangaistuksia. Virallisena perusteluna tiukoille säännöille on saksalaisten suojeleminen peliriippuvuudelta. Oikea syy kuitenkin lienee valtion monopolin suojeleminen.

Muutos siitä kuinka nettipokeria tulkitaan on kuitenkin nostanut esille kysymyksen siitä kuuluuko se pelisopimuksen piiriin vai ei. Nykyisen sattumaan perustuvan tulkinnan mukaan nettipokeri kuuluu pelisopimuksen piiriin, mutta jos tulkinta muutetaan taitoon perustuvaksi, tilanne muuttuu.

Tulkinta pokerista sattumaan perustuvana pelinä perustuu vuonna 1906 tehtyyn oikeudenpäätökseen, jolloin oikeus ilman yksityiskohtaisia perusteluita totesi pokerin sattumaan perustuvaksi peliksi, koska sattumalla on iso merkitys pelin lopputuloksessa. Nykyiset oikeusoppineet eivät kuitenkaan suostu suoralta kädeltä hyväksymään aiempaa perustelua, vaan edellyttävät jokaiseen pokerivariaatioon liittyvät erityispiirteet on otettava huomioon ennen kuin peli voidaan todeta sattumaan perustuvaksi. Yleisin käytetty esimerkki on Texas Hold 'Em.

Sattumaan perustuvan tulkinnan arvostelijat sanovat, että vaikka sattuma on merkittävä tekijä hold'emin voittamisessa, on taito kuitenkin tärkein tekijä. He huomauttavat, että pelin voittamiseen tarvitaan useita taitoja, kuten matematiikkaa todennäkösyyksien laskemiseen.

Muuttuneen näkemyksen myötä Saksan valtion monopoli onkin kohdannut joukon lainsäädännöllisiä haasteita. Useat oikeusistuimet ja oikeusoppineet ovat sitä mieltä, että voimassa oleva pelisopimus rikkoo Saksan perustuslakia ja EU-sopimusta palveluiden vapaasta liikkuvuudesta. EU onkin pyytänyt Saksalta selvitystä asiasta. Yksi saksalainen oikeusistuin on myös äskettäin lähettänyt ennakkopäätöspyynnön asiasta EU:n korkeimmalle oikeudelle.

Mikäli pelisopimuksen katsotaan rikkovan EU-sopimusta, se ei enää olisi lainvoimainen ja Saksan liittovaltioiden olisi kehitettävä uusi lainsäädäntö pelaamisen suhteen. Todennäköistä on, että pelisopimuksen katsotaan rikkovan EU-sopimusta vapaan kaupan suhteen, mikä tulee olemaan merkittävä takaisku Saksan pelimonopolille. Päätös antaisi myös ennakkotapauksen nettipokeria koskevasta lainsäädännöstä muille jäsenvaltioille.

Lähde: E-Commerce Times