Suomalaisten suurimmat voitot suurempia kuin tappiot

Pokeritieto kyseli lukijoiltaan heidän pokeriuransa suurimpia voittojaan ja tappioitaan. Yhdistämällä nämä kaksi tutkimusta voimme tarkastella miten voitot ja tappiot jakautuvat. Tulosten tulkinta ei välttämättä täytä tilastotieteen vaatimuksia, mutta jonkinlaista osviittaa tulokset antavat. Näyttää siltä, että lukijoidemme suurimmat voitot ovat suurempia kuin tappiot. Vastauksien mukaan pelaajilla suurin päivätappio oli alle 500¤ 70,2%:lla vastaajista. Vastaavasti suurin voitto alle 500¤ oli 58,4%:lla vastaajista. Alla olevassa taulukossa on näiden kahden kyselyn tulokset koottuna.

  Prosenttiosuudet 
Voitto/tappio voitto tappioero
alle 50 euroa10,5 %16,4 % -5,9 %
50-100 euroa 11,8 % 16,8 % -5,1 %
100-200 euroa 14,9 % 16,5 % -1,6 %
200-500 euroa 21,1 % 20,5 % 0,7 %
0-1000 euroa 15,9 % 13,0 % 2,9 %
1000-5000 euroa 18,0 % 10,3 % 7,7 %
yli 5000 euroa 7,8 % 6,4 % 1,3 %