Suomen arpajaislakiin ehdotetut muutokset huolestuttavat eurooppalaisten peliyhtiöiden etujärjestöä

Euroopan suurimpien rahapeli- ja vedonlyöntiyhteisöjen etujärjestö European Gaming and Betting Association (EGBA) suhtautuu myönteisesti Euroopan komission päätökseen esittää virallisia huomautuksia (1) Suomen arpajaislakiin ehdotetuista muutoksista. Mikäli kyseiset muutokset saatetaan voimaan, ne laajentaisivat EU:n lainsäädännön rikkomusta, joka on jo käsiteltävänä Euroopan komission määräysten rikkomusmenettelyssä.

Euroopan komissio on jo vastustanut Suomen nykyistä pelilainsäädäntöä maaliskuussa 2007 julkaisemassaan perustellussa lausunnossa, joka on viimeinen vaihe oikeusprosessissa ennen vetoamista Euroopan tuomioistuimeen.

Luonnoksen uudet säännökset rajoittavat muiden kuin suomalaisella toimiluvalla toimivien rahapeliyhteisöjen epäsuoraa pelipalveluiden markkinointia yhä tiukemmin. Luonnoksessa esitetään myös rahasakkoa ja jopa kahden vuoden vankeusrangaistusta mediayhtiöille ja nettirahapeliyrityksille, jotka toimeenpanevat tai markkinoivat rahapelipalveluita. Lisärajoituksilla ei kuitenkaan pyritä kuluttajansuojan yhdenmukaiseen ja järjestelmälliseen kohentamiseen, koska ne eivät koskisi Suomen valtion omaa rahapelitoimintaa, jonka laajat ja tehokkaat markkinointikampanjat sallittaisiin edelleen. Suomen Raha-automaattiyhdistys RAY on jopa ilmoittanut aikeistaan käynnistää oman Internet-pokerisivustonsa myöhemmin tänä vuonna.

"Tämä osoittaa selvästi, että Suomen viranomaiset ovat näiden kahden vuoden aikana – komission lykätessä vetoamista Euroopan tuomioistuimeen – tehostaneet protektionistista lainsäädäntöä eivätkä purkaneet sitä", EGBAn pääsihteeri Sigrid Ligné toteaa.

" EU:n luvallisten rahapeli- ja vedonlyöntiyhteisöjen sekä suomalaisten sanomalehtien ja muiden viestintävälineiden oikeudet on jätetty huomiotta jo liian pitkään, ja tilanne on huononemaan päin. Komission kärsivällisyydestä ei selvästikään ole ollut hyötyä. Vaadimmekin nyt perussopimuksen valvojaa puolustamaan oikeuksiamme ja saattamaan Suomen Euroopan tuomioistuimen eteen", Ligné jatkaa.

Muutokset Suomen arpajaislakiin ilmoitettiin komissaari Verheugenin yksikölle ja jäsenvaltioille marraskuussa 2008 direktiivin 98/34/EY mukaisesti. Ilmoitusmenettelyllä pyritään estämään jäsenvaltioita luomasta uusia esteitä vapaille sisämarkkinoille antamalla komissiolle ja jäsenvaltioille tilaisuuden arvioida lakiluonnosten sisältöä ennen luonnosten hyväksymistä.

(1) Mikäli Euroopan komissio esittää ilmoitusmenettelyn aikana huomautuksia, se tarkoittaa, että arvioitavaksi annettu lakiluonnos herättää kysymyksiä tai edellyttää lisätietoja tulkinnan selkeyttämiseksi.

Lähde: EGBA:n tiedote