Suomen Pokerinpelaajat Ry järjestää kokouksen

Suomen Pokerinpelaajat Ry on julkaissut tiedotteen jossa tiedotetaan seuraavaa:

Yhdistyksen perustamiskokouksen jatkokokous järjestetään Helsingissä tiistain 5. kesäkuuta Midnight Sun -turnausviikon yhteydessä.

Kokous alkaa kello 12.30 myöhemmin ilmoitettavassa paikassa Helsingin keskustassa.

Osa nykyisen hallituksen jäsenistä jättää tehtävänsä, ja osa asettuu ehdolle jatkamaan tehtävässään. Hallitukseen valitaan: puheenjohtaja, sihteeri ja kokouksen päättämä määrä muita jäseniä (maksimissaan kahdeksan). Kokouksessa hyväksytään myös yhdistyksen sääntöihin tehtävät muutokset.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

1) Yhdistyksen hallituksen valinta,
2) Sääntömuutokset sekä
3) muut esille tulevat asiat

Edellisen kokouksen jälkeiset tapahtumat ovat mennyttä (vaikkakin prosessi jatkuu), ja yhdistyksen on aika aloittaa toiminta jäsentensä hyväksi. Jotta toiminta saadaan käyntiin halutulla tavalla valitaan yhdistyksen hallitukseen myös uusia, innostuneita ja asialle omistautuneita jäseniä.

Aiheesta lisää tietoa Tästä