Suomen Pokerinpelaajien perustamiskokouksen raportin päivitys

Suomen Pokerinpelaajat RY:n perustamiskokousraporttia on päivitetty. Tekstiosuutta on korjattu ja tapahtumasta on liitetty muutama kuva artikkeliin.

Linkki