Suomi sai lisäaikaa rahapeliselvityksen tekoon

Suomi on pyytänyt ja saanut kaksi kuukautta lisäaikaa EU:n komission pyytämän rahapeliselvityksen tekemiseen. Syynä lisäaikapyyntöön olivat eroavaisuudet suomen- ja ruotsinkielisten selvityspyyntöjen välillä. "Siinä oli suoranaisia käännösvirheitä, joiden arvelimme voivan olla asian ratkaisun kannalta merkityksellisiä", sanoo sisäministeriön hallitusneuvos Jouni Laiho.

Lähde: Yle