Tupakkalaki ja kolikoiden puute pienensivät RAY:n voittoa

Raha-automaattiyhdistyksen viime vuoden voitto laski edellisvuoteen verrattuna. RAY:n voitto on vuosikymmeniä kasvanut suhteellisen tasaisesti, mutta nyt RAY:n voittojen kasvu siis kääntyi laskuun. Tappiolle menosta ei kuitenkaan RAY:n tapauksessa ole  pelkoa. RAY:n tulos oli 406.6 miljoonaa euroa plussalla.

RAY:n mukaan kokonaistuloksen heikkenemiseen vaikutti ravintolasektorilla tapahtunut raha-automaattituottojen aleneminen. Sektorin tuotot kääntyivät laskuun tupakkalain tultua voimaan 1.6.2007. Sähköisen maksamisen yleistyessä kaikessa vähittäiskaupassa näyttää pelihalukkaiden pelaamisen esteeksi yhä useammin muodostuvan kolikkojen tai ylipäätään käteisen rahan puute.
 
RAY:n yksiköistä parhaiten menestyi Grand Casino Helsinki, jonka liikevaihto kasvoi 12,6%.

Lähteet: HS ja RAY