Tutkimus: pelimonopoli rikkoo EU-lakeja

Petri Pollarin Tampereen yliopistossa tekemä pro gradu -tutkimus toteaa Suomen rahapelimonopolin EU-lainsäädännön vastaiseksi.

Pollarin yritysjuridiikan gradu on hyväksytty maaliskuun alussa, ja se on tehty Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa.

Opinnäytetyönsä tiivistelmässä Pollari toteaa, että rahapelimonopoliin liittyy Suomessa vahvoja poliittisia ja taloudellisia intressejä. Rahapelien kilpailun rajoittamista ei kuitenkaan voida perustella sen enempää peliongelmien ehkäisyllä, rikollisuuden torjunnalla kuin tuottojen yleishyödyllisellä käytölläkään.

"Yksikään näistä perusteluista ei täytä sallittujen rajoitusten määritelmää todellisuudessa. Vaihtoehtoisia järjestelmiä on olemassa", Pollari toteaa.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on pääsääntöisesti jättänyt sallittujen rajoitusten tulkinnan kansallisille tuomioistuimille. Syksyllä 2010 EY-tuomioistuin kuitenkin tuomitsi Saksan ja Itävallan rahapelilainsäädännön EU-lakien vastaisiksi.

Pollarin mukaan komission syyniin joutuneessa Suomessa kiirehdittiin uudistamaan arpajaislakia, jotta yksinoikeusjärjestelmää voitaisiin puolustaa Euroopassa tapahtuvassa rahapelialan murroksessa.

Mielenkiintoisen gradun voi lukea kokonaan täällä.