Työryhmä: Rahapelien riskejä on arvioitava tarkemmin

Rahapelien kehityksen myötä viranomaiset tarvitsevat luotettavan menetelmän ja kriteerit rahapelien haitallisuuden arviointiin. Riskejä arvioitaessa on otettava huomioon kunkin pelin ominaisuudet sekä toimeenpano- ja jakelutavat. Sisäasiainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä luovutti ehdotuksensa rahapeleihin liittyvien haittojen arviointijärjestelmäksi tiistai 20. maaliskuuta.

Työryhmän mukaan muuttuva toimintaympäristö tuo uusia haasteita rahapelien arviointiin ja pelihaittojen ehkäisyyn. Erityisesti internetissä tapahtuva pelaaminen mahdollistaa nopeatempoisen ja lähiympäristön sosiaalisen kontrollin ulkopuolella olevan pelaamisen, johon liittyy erityisiä pelihaittariskejä.

Suomessa rahapelien pelisäännöt annetaan sisäasiainministeriön asetuksella. Työryhmä ehdottaa, että rahapelien sääntöjen vahvistamisen yhteydessä on arvioitava pelituotteeseen ja peliympäristöön liittyvät ominaisuudet. Keskeiset arvioitavat tekijät ovat pelin tahti, peli- ja panosvalikoima, pelin palkitsevuus, peliin liittyvät lisähoukutukset sekä pelituotteen tarjonta.

Esimerkiksi pelin tahtia tarkasteltaessa huomiota kiinnitetään muun muassa voitonmaksun välittömyyteen sekä arvontojen tiheyteen. Pelin palkitsevuuden osalta seurataan pelaajille palautuvaa voitto-osuutta, voittojen yleisyyttä ja suhdetta sekä voittoluokkia ja päävoiton suuruutta. Tarjontaa arvioitaessa kiinnitetään huomiota muun muassa pelin saatavuuteen ja markkinointiin sekä siihen, kuinka helppoa tai hankalaa pelin aloittaminen on.

Työryhmä ehdottaa, että arviointien tekemistä varten perustetaan arviointityöryhmä. Työryhmä tekisi pelituotteen haitta-arvioinnin sekä antaisi lausuntonsa sisäasiainministeriölle pelin haitallisuudesta ja haitallisuusluokituksesta. Työryhmä voisi myös suositella toimenpiteitä haittariskien minimoimiseksi.

Sisäasianministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäälliköt kannattavat rahapelitoiminnan viranomaisohjauksen vahvistamista.

"Ehdotuksen mukainen arviointiprosessi parantaa viranomaisten mahdollisuuksia päättää pelien haitallisuudesta. On tärkeää, että esityksen mukainen arviointimenetelmä voitaisiin ottaa käyttöön mahdollisimman nopeasti. Näin voidaan vahvistaa peliyhtiöiden viranomaisohjausta," totesivat SM:n kansliapäällikkö Ritva Viljanen ja STM:n kansliapäällikkö Kari Välimäki ottaessaan vastaan työryhmän raportin.

Rahapelien arviointijärjestelmän tarkoituksena on arvioida rahapeleihin liittyviä haittoja pelisääntöjen antamisen yhteydessä. Suomessa rahapelien toimeenpano perustuu lakisääteiseen yksinoikeusjärjestelmään. Rahapelipolitiikan tavoitteena on pelihaittojen mahdollisimman tehokas ehkäisy.

(Sisäasiainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön tiedote)

 

Lähde: Pokerisivut