Uudet tutkimukset vahvistavat pokerin asemaa taitopelinä

Science Daily –tiedelehti julkaisi viime viikolla Case Western Reserve -yliopistossa tohtoritutkintoa suorittavan Michael DeDonnon kaksi pokeriin liittyvää tutkimusta. Tutkimukset antavat empiiristä tukea sille, että pokeri on taitoon perustuva peli eikä onnenpeli.

Empiiriset tutkimukset suoritettiin pokeria tuskin lainkaan aikaisemmin pelanneiden yliopisto-opiskelijoiden avulla. Ensimmäisessä tutkimuksessa 41 opiskelijaa pelasi 200 kättä Turbo Texas Hold'em tietokoneohjelman avulla. Opiskelijat jaettiin kahteen ryhmään. Ensimmäiselle ryhmälle annettiin ohjeet taskukorttien paremmuusjärjestyksestä, ja heille kerrottiin, että ammattilaispelaajat pelaavat tyypillisesti noin 15 % jaetuista käsistä. Toinen ryhmä sai vain kuvauksen pokerin historiasta eikä minkäänlaisia strategisia ohjeita.

DeDonno havaitsi, että ne opiskelijat jotka olivat saaneet ohjeita menestyivät paremmin. Ennen testin suorittamista 64 % opiskelijoista ajatteli, että pokerissa voittaminen perustuu 50-prosenttisesti onneen. ”Jos voittaminen olisi perustunut puhtaaseen onneen, silloin strategioilla ei olisi ollut mitään vaikutusta.” totesi DeDonno.

Toinen tutkimus suoritettiin ensimmäisen tutkimuksen tulosten vahvistamiseksi. Siinä opiskelijat pelasivat 720 kättä. Ensimmäinen ryhmä sai tälläkin kertaa ohjeita ja toinen ryhmä ei. Kaikki osallistujat paransivat peliään, ja ensimmäinen ryhmä pelasi yhä paremmin kuin ryhmä, joka ei saanut ohjeita. DeDonno havaitsi myös, että opiskelijat vähensivät keskimääräistä pelattujen käsien määrää 27:stä 15:een ohjeiden ansiosta. DeDonnon tutkimusten johtopäätöksenä oli se, että taito voittaa onnen pokerissa.

DeDonnon mukaan pokeristrategioita voidaan soveltaa reaalielämässä tilanteissa, joissa tietoa on saatavilla vain osittain kuten esimerkiksi investoinneissa ja asunnon ostamisessa. Pokeristrategioita sovelletaan myös päätöksenteon ja riskinoton psykologisessa testauksessa. DeDonnon tutkimustulokset muistuttavat Harvardin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan professorin Charles Nessonin näkemyksiä. Nesson on Global Poker Strategic Thinking –yhdistyksen perustaja.

Lähde: PokerPages