Viestinnän Keskusliitto pitää arpajaislain muutosesitystä huonosti valmisteltuna

Viestinnän Keskusliitto antoi oman lausuntonsa eduskunnan hallintovaliokunnalle arpajaislain muutosesityksestä Eduskunnan hallintovaliokunnalle 13.11.2008. Liitolta lakiesitykselle ei ymmärtämystä heru, vaan se ehdottaakin lakiin runsaasti erilaisia muutoksia ja tarkennuksia.

Liitto näkee sisäministeriön roolin lain valvojana ja uhkasakkojen antajana varsin ongelmallisena. Liitto vertaa arpajaislakia kuluttajasuojalakiin ja näkee kuluttajasuojalain paljon paremmin valmisteltuna.

Liitto kiinnittää myös huomiota siihen, että esityksen puutteet suhteellisuusperiaatteen osalta että valitun toteuttamistavan tehokkuudesta ja välttämättömyydestä korostuvat EU-oikeuden näkökulmasta. Kaiken kaikkiaan liitto epäilee, että valitut toimenpiteet eivät ole välttämättömiä lain päämäärän tavoittelun kannalta. Liiton mielestä ei voida olla varmoja että laissa esitetyt toimenpiteet ovat oikeasuhteisia ja tehokkaita.

Liitto näkeekin että lakiesitys saattaa olla jo syntyessään yhteisön oikeuden vastainen.

Viestinnän Keskusliiton lausunto aiheesta on kokonaisuudessaan luettavissa PDF-muodossa täältä.

Voit kommentoida kirjoitusta foorumin kommenttiketjussa.