Yliopisto tutkii nettipokeria - vastaa kyselyyn

Tampereen yliopistolle pro gradu-tutkimusta tekevän Erkka Raution aihe on RAY:n nettipokeri. Pro gradu on osa laajempaa Akatemia-hanketta, joka tutkii suomalaista pelikulttuuria.

 Tutkimuksensa ensivaiheessa Rautio kartoittaa nettipokeripelaajien nykyisiä pelitottumuksia ja odotuksia kesällä avautuvasta RAY:n nettipokeripalvelusta. Toisessa vaiheessa hän vertaa odotuksia RAY:n toteutuneeseen palveluun nähden. Tutkimus ei ole RAY:n toimeenpanema eikä rahoittama.

Raution tutkimus koostuu pääasiassa monivalintakysymyksistä, joihin vastaaminen kestää muutaman minuutin. Vastaajien kesken tutkija arpoo neljä elokuvalippua, ja arvontaa varten vastaajan on ilmoitettava sähköpostiosoitteensa. Kysely tapahtuu muuten anonyymisti, tiedot käsitellään luottamuksellisesti eikä valmiista tutkimuksesta ole mahdollista tunnistaa yksittäistä vastaajaa.

Tutkimuksen ensimmäisen vaiheen verkkolomakekysely löytyy täältä. Kyselyyn voi vastata 27.4. asti. Lisätietoja antaa tutkija itse: erkka.rautio(at)uta.fi.